ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564

บิ๊กตู่ บิน กัมพูชา ร่วมประชุม แม่โขง-ล้านช้าง ปัดให้สัมภาษณ์

900 37
บิ๊กตู่ บิน กัมพูชา ร่วมประชุม แม่โขง-ล้านช้าง ปัดให้สัมภาษณ์

เมื่อเวลา 12.20 น. ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง กรุงเทพฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และคณะออกเดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติกรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง ครั้งที่ 2 ที่กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยปฏิเสธให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน

สำหรับการประชุมดังกล่าวภายใต้หัวข้อ แม่น้ำแห่งสันติภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืนของเรา เพื่อทบทวนการดำเนินงานของประเทศสมาชิกจากการประชุมผู้นำฯ ครั้งที่ 1 เมื่อเดือนมี.ค. 59 พร้อมทั้งจะกำหนดทิศทางและกิจกรรมของกรอบความร่วมมือแม่โขง ล้านช้าง ในอนาคต โดยสมาชิกทั้งหมด 6 ประเทศ ประกอบด้วย จีน กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา ไทย และเวียดนาม จะหารือร่วมกันเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงบนพื้นฐานของความเท่าเทียม ภายใต้หลักการการมีส่วนร่วม ความสมัครใจ และหลักฉันทามติ

อย่างไรก็ตาม ในการประชุมครั้งนี้ไทยมีความมุ่งมั่น พัฒนากรอบความร่วมมือดังกล่าวให้ทันสมัยมากขึ้น ส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างกรอบแม่โขง ล้านช้างกับแนวคิดหนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการพัฒนาของอนุภูมิภาค นอกจากนี้ไทยยังสนับสนุนให้กรอบความร่วมมือแม่โขง ล้านช้าง เป็นกลไกสำคัญในการผลักดันให้อนุภูมิภาคเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการพัฒนาแบบยั่งยืน ผ่านการใช้เครื่องมือที่ทันสมัย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและโครงการสำคัญของประเทศไทย อาทิ นโยบายประเทศไทย 4.0 ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และนโยบายประเทศไทย+1 รวมทั้งการยกระดับความร่วมมือด้านน้ำระหว่างประเทศสมาชิก ให้ได้รับประโยชน์ร่วมกัน บนพื้นฐานของความรับผิดชอบร่วมกัน ซึ่งจะช่วยให้ภาคการเกษตรของแต่ละประเทศมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ยังมีเอกสารผลลัพธ์การประชุม 2 ฉบับ ได้แก่ แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี แม่โขง ล้านช้าง พ.ศ. 2561 - 2565 และปฏิญญาพนมเปญ ที่เป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองของผู้นำ ที่จะมุ่งสนับสนุนกรอบความร่วมมือดังกล่าวให้บรรลุเป้าประสงค์ของการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประชาชนในประเทศลุ่มน้ำโขง ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีมีกำหนดจะพบหารือทวิภาคีกับสมเด็จอัคคมหาเสนาบดีเดโชฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา และนายหลี่ เค่อ เฉียง นายกรัฐมนตรีจีน อย่างไรก็ตาม นายกฯจะเดินทางกลับไทยในเวลา 22.40 น. วันเดียวกันนี้


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์