ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ถอดประเด็นดักฟัง จากกฏหมาย ป.ป.ช.

926 38

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พิจารณา พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่า ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 โดนยังคงถกเถียงในประเด็นการเพิ่มอำนาจดักฟัง ติดตามกับคุณอนุพรรณ จันทนะ

สนช.ยังคงอภิปรายอย่างกว้างขวาง กรณีการเพิ่มอำนาจให้ ป.ป.ช. สามารถดักฟังข้อมูลการสื่อสารทุกชนิดได้ โดย กมธ.เสียงข้างน้อย หรือ ผู้เห็นค้าน ยืนยันว่า การเพิ่มอำนาจเป็นสิ่งที่อันตราย

สนช.ใช้เวลากว่า 2 วันแล้ว ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่มี 193 มาตรา แต่มีมาตราที่สำคัญคือ 37/1 ที่ให้อำนาจ ป.ป.ช. สามารถเข้าถึงข้อมูลทุกช่องทางการสื่อสาร ที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า จะเกี่ยวข้องกับการทุจริต

ซึ่งขณะนี้ สนช. เสียงแตกเป็น 2 ฝั่ง ที่มีทั้งเห็นด้วย และไม่เห็นด้วย เพราะเรื่องนี้ จะไปกระทบสิทธิส่วนบุคคลตาม มาตรา 36 ของรัฐธรรมนูญ ที่ระบุ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการติดต่อสื่อสาร ไม่สามารถตรวจได้ เว้นแต่มีคำสั่งศาล

โดยประธาน กมธ.วิสามัญฯ พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร ยืนยันว่า สาเหตุที่ต้องให้อำนาจเข้าถึงข้อมูลการสื่อสาร เพราะที่ผ่านมา ไม่สามารถแจ้งกับศาลถึงที่มาของหลักฐานได้ เนื่องจากเป็นเรื่องผิดกฎหมาย ขณะที่ ประธาน ป.ป.ช. วัชรพล ประสารราชกิจ ในฐานะ กมธ.เสียงข้างมาก ยืนยันว่า อำนาจนี้ ต้องใช้ดุลพินิจของกรรมการ ป.ป.ช.ทั้ง 9 คน ซึ่งจะทำให้การทำงานเข้มแข็ง ส่วนที่ สนช.ห่วงใย ก็ได้มีการหารือ กับประธานกมธ. ซึ่งมีแนวทาง ให้กฎหมายนี้ เติมศักยภาพในการทำงานได้ โดยให้อยู่ในดุลพินิจของประธาน กมธ. ต่อไป

ส่วนกมธ.เสียงข้างน้อย ที่เห็นค้าน ภัทระ คำพิทักษ์ วันนี้ได้สรุปอีกครั้งหนึ่งก่อนเริ่มอภิปรายวันนี้ว่า การเพิ่มอำนาจแบบไม่ถ่วงดุลจะอันตราย และไม่ว่า ป.ป.ช. จะอ้างเหตุผลอะไรก็ตาม แต่ที่ผ่านมา คดีประวัติศาสตร์ในการทุจริต อย่างคดีจำนำข้าว ป.ป.ช. ก็สามารถทำงานโดยปราศจากเครื่องมือนี้ และสามารถนำไปสู่การดำเนินคดีอดีตนายกรัฐมนตรีได้

ขณะที่ ตวง อันทะไชย มองว่า การให้อำนาจคนเดียว จะทำให้เกิดการทุจริตที่ซับซ้อน พร้อมตั้งข้อสังเกตุว่า ที่ผ่านมา ไม่มีอำนาจนี้ ป.ป.ช. ก็สามารถทำงานได้ และศาล จะช่วยพิจารณา ไม่ให้ละเมิดสิทธิของประชาชน

นอกจากนี้ สมชาย แสวงการ ได้เสนอให้กมธ.วิสามัญฯ ถอดมาตรานี้ออก เพื่อจะได้พิจารณามาตราอื่นต่อไป ทางกมธ.ทั้งเสียงข้างมาก และข้างน้อย จึงได้หารือกันในห้องประชุม ซึ่งจากการหารือ พล.ต.อ.ชัชวาลย์ บอกว่า เวลายังไม่เหมาะสม และจากการหารือ จึงถอดเรื่องนี้ออกไปก่อน และจะพิจารณากันในอนาคต


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์