ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563

"สุเทพ" ยื่น จม.ในนาม "กปปส." เสนอแก้ กม.พรรคการเมือง

11.12K 1.40K
สุเทพ ยื่น จม.ในนาม กปปส. เสนอแก้ กม.พรรคการเมือง

'สุเทพ' โผล่! ในนาม "เลขาธิการ กปปส." ที่ชื่อเต็มที่เปลี่ยนไปจากเดิม ยื่นจดหมายเสนอ สนช.แก้กฎหมายพรรคการเมือง

13 ธ.ค.60 - จากกรณีที่นายสมชาย แสวงการ เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญประจำกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิปสนช.) แถลงถึงข้อเสนอแนะจากพรรคการเมืองและกลุ่มการเมือง ซึ่งในจำนวนนี้มีนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) ร่วมเสนอให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง มาด้วยนั้น

ทั้งนี้หนังสือเสนอแก้ไขกฎหมายพรรคการเมืองที่นายสุเทพ ทำถึงประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2560 โดยในหนังสือดังกล่าวมีการพูดถึงความจำเป็นที่ยังไม่ควรอนุญาตให้พรรคการเมืองทำกิจกรรมด้วย เนื้อหาทั้งหมดมีดังนี้

"ขณะนี้เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปในหมู่ประชาชนทั้งประเทศว่ามีความจำเป็นที่จะต้องร่วมมือกันทุกฝ่าย เพื่อให้เกิดคสามสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข ร่วมกันทำงานสำคัญของชาติให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี จึงยังไม่เหมาะสมที่จะอนุญาตให้พรรคการเมืองต่างๆ จัดกิจกรรมทางการเมืองได้

แต่เนื่องจากบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา 268 ได้กำหนดกรอบเวลาในการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเอาไว้ อีกทั้งมีบทบัญญัติในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 กำหนดขั้นตอนวิธีการปฏิบัติในการจัดตั้งพรรคการเมือง การดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง และการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งพรรคการเมืองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม และความเท่าเทียมในโอกาสทางการเมืองแก่พรรคการเมืองเก่าและพรรคการเมืองที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ จึงเห็นสมควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของประเทศ เพื่อให้พรรคการเมืองสามารถปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายได้โดยสมบูรณ์ครบถ้วน"

 ทั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่า ท้ายหนังสือดังกล่าว ลงชื่อ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ และระบุตำแหน่งว่า "เลขาธิการ กปปส." จากปกติในช่วงหลังนายสุเทพ จะใช้ตำแหน่งในการทำกิจกรรมต่างๆ ว่า "ประธานมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย" หลังจากที่เขาประกาศไว้ว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวทางการเมือง

นอกจากนี้ที่ด้านบนของหนังสือ ที่ระบุชื่อเต็มของ กปปส. พบว่า มีการใช้ชื่อที่แตกต่างไปจากเดิมด้วย จากเดิม คือ "คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข" เป็น "คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบ อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข" เพิ่มคำว่า "ปฏิรูป" และเติมคำว่า "แบบ" หลังคำว่าประชาธิปไตยที่สมบูรณ์


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend