ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563

"ประยุทธ์"เตรียมลงพื้นที่ชูกาฬสินธุ์โมเดลแก้ปัญหาความยากจน

3.53K 374
ประยุทธ์เตรียมลงพื้นที่ชูกาฬสินธุ์โมเดลแก้ปัญหาความยากจน

(10 ธ.ค.60)ลุงตู่เตรียมลงพื้นที่ชูกาฬสินธุ์โมเดลแก้ปัญหาความยากจน ด้านบำรุง เตรียมเสนอนายกพัฒนาพื้นที่รอบลำพะยัง เป็นเกษตรทฤษฎีใหม่พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร

จากที่พล.อ.ประยุทธจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีมีกำหนดการจะลงพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์เพื่อตรวจเยี่ยมและตรวจราชการ ในวันที่13ธ.ค. โดยช่วงเช้าจะเดินทางไปยังบ้านโพน ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์มอบเครื่องจักรทางการเกษตร มอบโค กระบือ ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ ให้เกษตรกร บ่ายจะเดินทางไปยัง ต.คุ้มเก่าอ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์โดยจะเดินทางไปยังอ่างเก็บน้ำลำพะยังตอนบนฝายลำพะยังอันเนื่องมาจากพระราชดำริและอุโมงค์ผันน้ำลำพะยังภูมิพัฒน์รวมถึงกิจกรรมการปล่อยพันธุ์ปลาและปลูกต้นพะยอมดอกไม้ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์และเดินทางไปที่วิทยาลัยเทคนิคเขาวง จ.กาฬสินธุ์โดยจะเป็นประธานการประชุมยุทธศาสตร์พัฒนา จ.กาฬสินธุ์ ส่วนที่อุโมงค์ผันน้ำลำพะยังภูมิพัฒน์ จากเดิมมีกำหนดเข้าตรวจเยี่ยมนั้น ล่าสุดถูกตัดออกจากโปรแกรม ฯพณฯท่านนายกรัฐมนตรีจนทำให้เกิดข้อสงสัยขึ้นกับภาคประชาชนเป็นอย่างมากนั้น

 วันที่10ธ.ค.60นายบำรุงคะโยธาอนุกรรมการการมีส่วนร่วมเพื่อการปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำสำรวจอุโมงค์ผันน้ำลำพะยังภูมิพัฒน์ต.สงเปลือย อ.เขาวง โครงการพระราชดำริ อ.เขาวงของในหลวง รัชกาลที่9 ที่นำน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ ลอดผ่านอุโมงค์ผันน้ำใต้เขาภูบักดี ระยะทาง740เมตรโดยขนาดอุโมงค์ กว้าง3เมตร สูง3เมตรมีระบบชลประทานส่งน้ำให้กับเกษตรกรในพื้นที่กว่า12,000ไร่ เพิ่มขึ้นจากเดิมถึง3เท่าเป็นแห่งเดียวในประเทศที่เกิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมราชบพิตร นั้น

 "สภาพพื้นที่ถูกปล่อยทิ้งร้างเส้นทางคมนาคมพังเสียหาย แต่ไม่ได้รับการซ่อมแซมปรับปรุง อุโมงค์ลำพะยังภูมิพัฒน์ไม่มีการปรับปรุงพัฒนาเชื่อว่าหากนายกตู่เข้ามาในพื้นที่จะมีการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น ต้องการให้นายกลงพื้นที่เพื่อดูสภาพพื้นที่รอบอุโมงค์ผันน้ำลำพะยังภูมิพัฒน์ เพราะเป็นประโยชน์ต่อชาวบ้านจะได้รับสะท้อนปัญหาความยากจน ความต้องการการช่วยเหลือ รวมถึงการเข้ามาบริหารจัดการน้ำจากทุกภาคส่วน ขณะนี้ได้มีการเสริมคันคูอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ ทำให้มีความจุเพิ่มขึ้นแต่ข้อมูลทุกอย่างเหมือนถูกปิดไม่ให้ผู้ใหญ่รับรู้โดยเฉพาะการตัดโปรแกรมของฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมอุโมงค์ผันน้ำลำพะยังภูมิพัฒน์ออก" นายบำรุง กล่าว

นายกิตติภูมิ อินทรบุตร หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ กล่าวว่า สำหรับอุโมงค์ผันน้ำลำพะยังภูมิพัฒน์โครงการพระราชดำริ อ.เขาวงของในหลวง รัชกาลที่9 นั้น ทางชลประทานได้ส่งน้ำให้ชาวบ้านตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 6 ธ.ค. 60 โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ปลูกข้าวโพด ยาสูบ และพืชผักสวนครัว ระบบท่อส่งน้ำขนาดความยาวรวม 33.57 กิโลเมตรจำนวนท่อส่งน้ำ 12 สาย หัวจ่ายน้ำ 138 หัวจ่าย ครอบคลุม 2 ตำบล เนื้อที่ 12,000 ไร่ ขณะนี้ส่งน้ำให้เกษตรกรได้ทั้ง 2 ตำบลสามารถใช้งานได้ตามปกติ ไม่มีปัญหาตามที่ประชาชนตั้งขอสังเกต ส่วนเส้นทางคมนาคมนั้น ในปีหน้าโครงการชลประทานได้รับงบประมาณปี 60 เพิ่มเติม จำนวน 12 ล้าน เพื่อนำมาปรับปรุงเส้นทางเข้าอุโมงค์ผันน้ำลำพะยังภูมิพัฒน์ระยะทาง 5 กิโลเมตร

ขณะที่นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า สำหรับกำหนดการการเดินทางมายังจังหวัดกาฬสินธุ์ ของพล.อ.ประยุทธจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเพื่อตรวจเยี่ยมและตรวจราชการ ในวันที่13ธ.ค.นี้ จะเดินทางไปยัง 2 อำเภอ คือ อ.เขาวง และ อ.คำม่วง เพื่อวางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ให้เป็นรูปธรรม โดยเน้นประเด็นการแก้ไขปัญหาเรื่องความยากจนให้เป็นวาระของรัฐบาลนายไกรสร กล่าวว่า ที่ผ่านมาทางรัฐบาลได้ศึกษาการแก้ปัญหาความยากจน  มีการนำเสนอวิธีแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านด้วยการเข้าถึง พร้อมทั้งสอบถามความต้องการของประชาชน จากนั้นนำปัญหามาวิเคราะห์แล้วนำไปสู่การแก้ไข  เมื่อสำรวจแล้วพบว่าในประเทศไทย มี 2 จังหวัดที่พบว่าประชาชนยากจนและขาดโอกาส คือแม่ฮ่องสอนและกาฬสินธุ์ จึงทำให้คณะรัฐมนตรีชุดใหม่เตรียมเดินทางมายัง จ.กาฬสินธุ์ เพื่อวางยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาความยากจน ตั้งเป้าให้จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นวาระของรัฐบาลในการแก้ปัญหาความยากจนให้เป็นรูปธรรม

"ส่วนข้อสงสัยของประชาชนในประเด็นการเปลี่ยนเส้นทางและจำกัดจำนวนประชาชนในการพบนายกรัฐมนตรีนั้น ทางส่วนล่วงหน้าจากส่วนกลางและส่วนจังหวัดได้ประชุมปรึกษาหารือกัน โดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชนและเวลาในการลงพื้นที่ เนื่องจากนายกรัฐมนตรีเดินทางไป 2 อำเภอ ในส่วนของการปรับลดจำนวนคน เนื่องจากสถานที่รองรับประชาชนคับแคบเกรงว่าจะไม่ได้รับความสะดวก จึงมีความจำเป็นต้องปรับจำนวนลง   อย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ก็ต้องการพบปะพี่น้องประชาชนอยู่แล้ว แต่ขีดจำกัดด้านสถานที่ของบ้านโพน อำเภอคำม่วง จึงต้องมีการปรับลดจำนวนคน ให้เหมาะสมกับสถานที่ แต่ก็มีการกระจายคนออกไปที่จุดอื่น ๆ ทดแทน โดยท่านนายกก็จะไปพบปะประชาชนที่จุดนั้นด้วย ซึ่งช่วงบ่ายจะมีการประชุมวางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยเฉพาะรัฐบาลตั้งเป้าให้จังหวัดเป็นพื้นที่ต้นแบบในการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเป็นรูปธรรม ให้เป็นวาระของรัฐบาล ความเดือดร้อน ความยากจนของประชาชน จึงเป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสนใจแก้ไขปัญหาโดยเร็ว เพื่อให้ประชาชนได้อยู่ดีกินดี" นายไกรสร กล่าว

 


เรื่องโดย ชมพิศ ปิ่นเมือง/กวินทรา ใจซื่อ | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend