ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ซุปเปอร์โพล ชี้ คนต่างชาติ มีความสุขกับยุค "ประยุทธ์" มากกว่าคนไทย

7.49K 1.51K
ซุปเปอร์โพล ชี้ คนต่างชาติ มีความสุขกับยุค ประยุทธ์ มากกว่าคนไทย

ผลซุปเปอร์โพล ชี้ คนต่างชาติในประเทศไทย มีความสุขกับสถานการณ์บ้านเมืองยุค "ปลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา" มากกว่าคนไทย

ดร.นพดล  กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) มูลนิธิ สถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง ความสุข ชาวต่างประเทศในไทย  โดยสำรวจจาก 831 คน 

 

เมื่อถามถึงวัตถุประสงค์ของการเดินทางมาประเทศไทย พบว่า ร้อยละ 52.3 ระบุมาพักผ่อนจากการทำงาน รองลงมาคือร้อยละ 46.8 ระบุท่องเที่ยว ร้อยละ 13.1 ระบุเยี่ยมเพื่อน ร้อยละ 11.1 ระบุ มางานแสดงสินค้า การค้า ร้อยละ 8.9 ระบุ มาร่วมงานสัมมนา ร้อยละ 8.1 ระบุ มาเยี่ยมญาติ และร้อยละ 10.5 ระบุอื่นๆ เช่น มาประชุม มาทำธุรกิจ มาติดต่อราชการ เป็นต้น

ที่น่าสนใจคือ เมื่อถามถึง ความสุขโดยรวมของชาวต่างประเทศในไทย พบว่า หลังจากเดินทางมาประเทศไทยแล้วชาวต่างประเทศมีความสุขโดยรวมเฉลี่ยอยู่ที่ 7.62 มีความสุขค่อนข้างมาก และเมื่อจำแนกออกตามประเทศต่างๆ  พบว่า ชาวอเมริกันมีความสุขโดยรวมในประเทศไทยมากที่สุดคือ 7.68 รองลงมาคือ ชาวยุโรป สุขในไทยอยู่ที่ 7.60 ชาวจีน สุขในไทยอยู่ที่ 7.41 และอาเซียนสุขในไทยอยู่ที่ 7.24 ตามลำดับ

ที่น่าพิจารณาคือ เมื่อถามถึงความพอใจต่อ มิติต่างๆ ของประเทศไทย พบว่า อันดับแรกหรือร้อยละ 82.8 ระบุ พอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวของไทย รองลงมาคือร้อยละ 79.7 พอใจต่อ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ร้อยละ 79.1 พอใจต่อ ความปลอดภัยในอาหาร ร้อยละ 77.5 พอใจต่อ ความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และร้อยละ 77.2 พอใจต่อ คุณภาพของโครงสร้างบริการพื้นฐาน เช่น สนามบิน รถไฟฟ้า รถใต้ดิน บริการเครือข่ายมือถือ ฯลฯ

นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความสุขระหว่าง ชาวต่างชาติ กับ คนไทย ต่อสถานการณ์การเมืองภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อคะแนนเต็ม 10 คะแนน พบว่า ชาวต่างชาติมีความสุขต่อสถานการณ์การเมืองยุคนี้ มากกว่า ความสุขของคนไทย คือ 5.32 ต่อ 4.55 คะแนน


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend