ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ผู้สมัคร กกต. 15 คนแสดงวิสัยทัศน์

910 0

คณะกรรมการสรรหา กรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. มี นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา เป็นประธาน คัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการสรรหาทั้ง 41 เหลือ 15 คน และเข้าแสดงวิสัยทัศน์ วันนี้ ประกอบด้วย

1.นายอิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์2.นายประชา เตรัตน์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี3.นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ4.นายเรืองวิทย์ เกษสุวรรณ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ5.นายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ ศาสตราจารย์ประจำ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี6.นางชมพรรณ์ พงษ์เจริญ สุธีรชาติ ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัทวรวิสิฏฐ์ จำกัด7.นายชัยวัธน์ ประจงใจ กรรมการบริหารสภาทนายความ และนายทะเบียนสภาทนายความ8.นายมังกร เจริญผล ทนายความอิสระ และหัวหน้าสำนักงานทนายความมังกร เจริญผล9.นายไสว จิตเพียรทนายความ สำนักงานไสวและเพื่อนทนายความ10.นายประหยัด เสนวิรัช นายกสมาคมสถาบันคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้บริโภค 11.น.ส.นิษฐ์วดี จิรโรจน์ภิญโญ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระศรีอารย์ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี และอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น12.นายธงชัย จันทร์แจ้ง อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือย จังหวัดศรีสะเกษ13.นางลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.)14.นายทองสุข ดวงบุปผา ประธานเครือข่ายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นแห่งชาติ (คตทช.) 15.นางสมศรี หาญอนันทสุข กรรมการมูลนิธิเพื่อนหญิง มูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย และมูลนิธิผสานวัฒนธรรม

ซึ่งวันนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ เชิญผู้สมัครที่ผ่านคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม เข้ามาสัมภาษณ์ และแสดงความคิดเห็นในเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของกกต. ที่อาคารรัฐสภา ก่อนที่จะคัดเลือกให้เหลือ 5 คน

ตามรัฐธรรมนูญฉบับปี 60 กำหนดให้ กกต. มี 7 คน มาจาก 2 ส่วนคือ ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา 2 คน และจากคณะกรรมการสรรหา จำนวน 5 คน // ขณะเดียวกัน หากไม่สามารถสรรหา 5 คนได้ แนวทางคือ ต้องสรรหาใหม่ และเมื่อถึงกำหนด 12 ธ.ค.นี้ ยังสรรหาได้ไม่ครบ จะต้องส่งรายชื่อเท่าที่ได้ไปก่อน


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend