ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ยังมี..รอยเท้า..ให้ก้าวตามต่อ หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทาน

2.13K 423

หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาเชียงใหม่ ร่วมกับ โครงการพระเมตตาสมเด็จย่า มูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก และออฟโรดจิตอาสา

เข้าพื้นที่ท้องถิ่นทุรกันดาร เพื่อให้บริการด้านทันตกรรมและตรวจรักษาโรคทั่วไป แก่เด็ก-ผู้ใหญ่ ในหมู่บ้านห้วยแห้ง และหมู่บ้านแม่ก๋อน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา

โดยมีชาวบ้านเข้ารับการตรวจรักษา จำนวน 218 คนจาก 2 หมู่บ้าน / ทพ.ดร.สิทธิชัย วนจันทรรักษ์ คณบดีคณะทัตนแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หัวหน้าคณะ บอกว่า กิจกรรมครั้งนี้ดำเนินการตาม พระราชปณิธานของสมเด็จย่า (สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) ซึ่งทุกคนร่วมคณะล้วนมุ่งมั่นตั้งใจ

"เราทำตามพระราชปณิธานของสมเด็จย่า แม้การเดินทางจะยากลำบากสักเพียงใด กลุ่มคณะและจิตอาสา ไม่ได้ท้อถ้อย เพราะเราทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจ เพื่อจะเข้าไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ซึ่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลกับการเข้าถึงบริการด้านทันตกรรมและการแพทย์ "

คณบดีคณะทัตนแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บอกว่า การเข้าพื้นที่เพื่อให้บริการด้านทันตกรรม-ตรวจรักษา ที่อยู่ในท้องที่ทุรกันดารโดยไม่คิดมูลค่า เป็นไปตามพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ที่ทรงก่อตั้ง หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทาน

ซึ่ง หน่วยทันตกรรมพระราชทาน กำเนิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๒ ด้วยเหตุว่า ทันตแพทย์มีอยู่น้อยและมักจะมีอยู่ตามโรงพยาบาลประจำจังหวัด หรือบางจังหวัดก็ไม่มีทันตแพทย์อยู่เลย พระองค์ ได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จัดซื้อรถยนต์ พร้อมอุปกรณ์และเครื่องมือทำฟัน และมีหัวหน้าทีมทันตแพทย์คอยจัดส่งทันตแพทย์อาสาสมัครออกช่วยเหลือ บำบัดโรคเกี่ยวกับฟัน ตลอดจนสอนการรักษาอนามัยของปากและฟันแก่เด็ก นักเรียน และประชาชนที่อยู่ในท้องที่ทุรกันดาร โดยไม่คิดมูลค่า โดยได้รับความร่วมมือจากทันตแพทย์โรงพยาบาลต่าง ๆ ในการออกปฏิบัติการภาคสนาม

การออกให้บริการที่ หมู่บ้านห้วยแห้ง และหมู่บ้านแม่ก๋อน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งจาก คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่, โครงการพระเมตตาสมเด็จย่า มูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก, คณะจิตอาสา จากออฟโรดจิตอาสา และประชาชนในพื้นที่


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์