ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ม.สวนดุสิต เอาใจติ่งเกาหลีเรียนภาษาผ่านซีรีย์

1.75K 76
ม.สวนดุสิต เอาใจติ่งเกาหลีเรียนภาษาผ่านซีรีย์

มสด.เปิดสอนวิชาเลือกเสรี "ภาษาเกาหลีผ่านละครทีวี" ให้นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต เน้นเรียนรู้แบบ Active Learning กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ กล้าพูดและแสดงออก

ผศ.ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มสด.) กล่าวถึง ความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างประเทศเกาหลีใต้ ว่า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีโครงการความร่วมมือส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรมกับนานาประเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหน่วยงาน " คอยก้า (KOICA) " ถือเป็นอีกหนึ่งองค์กรความร่วมมือในการสนับสนุนทุนให้บุคลากรประเทศเกาหลีใต้ เดินทางมาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศไทย

โดย KOICA ได้ส่งอาจารย์อาสาสมัครเกาหลีใต้ (Korea Overseas Volunteer) มายังมหาวิทยาลัยสวนดุสิตอย่างต่อเนื่องเริ่มตั้งแต่ปี 2015 ซึ่งปัจจุบันมีอาจารย์ MS. Lee Hyun Jung มาร่วมสอนภาษาเกาหลี และเปิดอบรมฝึกทักษะด้านภาษาเกาหลีให้กับนักศึกษา บุคลากรภายในของมหาวิทยาลัยที่สนใจศึกษาภาษาเกาหลีด้วย

ผศ.ดร.ฉัตรแก้ว กล่าวต่อว่า ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาต่างประเทศอื่นๆ นอกจากภาษาอังกฤษ จึงเปิดให้มีรายวิชาเลือกเสรี ชื่อวิชา "ภาษาเกาหลีผ่านละครทีวี" ให้กับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ถือเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นเรียนแบบ Active Learning เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีผ่านซีรี่เกาหลีที่น่าสนใจ ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าพูด กล้าแสดง ส่งผลให้การฝึกทักษะภาษาเกาหลีมีประสิทธิภาพและเห็นเป็นรูปธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานที่มีความต้องการรับบุคลากรด้านภาษาต่างประเทศเข้าทำงานเพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยคาดหวังว่า เมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาออกไปแล้ว คุณภาพชีวิตที่ดี สามารถหางานรองรับได้ง่ายขึ้น ซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้ คาดว่าจะเปิดหลักสูตร "การแต่งหน้าสไตส์เกาหลี และการเต้น K-pop" เพื่อเพิ่มมูลค่าและประสบการณ์ชีวิตติดตัวให้กับนักศึกษาสืบไป


เรื่องโดย คมชัดลึก | ภาพโดย คมชัดลึก
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend