ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563

เด็กไทยเก่งไม่แพ้ใคร..คว้ารางวัล IMSO 2017

6.13K 412
เด็กไทยเก่งไม่แพ้ใคร..คว้ารางวัล IMSO 2017

นักเรียนไทยคว้า 10 เหรียญทอง 12 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง รวม24 เหรียญและได้รางวัล 1Best Theory แข่งขันคณิตและวิทย์โอลิมปิกระหว่างประเทศ IMSO 2017ที่สิงคโปร์

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 60 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ส่งนักเรียนระดับประถมศึกษาของไทยที่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา International Mathemetics and Science Olympiad 2017 (IMSO 2017) ระหว่างวันที่ 19 - 24 พฤศจิกายน 2560 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยมีนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขัน ใน 2 สาขาวิชา คือ คณิตศาสตร์ จำนวน 12 คน และวิทยาศาสตร์ จำนวน 12 คน รวมทั้งสิ้น 24 คน

ซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่านักเรียนไทยได้รับรางวัลทุกคน จำนวน 10 เหรียญทอง 12 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง และ 1 รางวัล Best Theory รวม 25 รางวัล ดังนี้

สาขาคณิตศาสตร์ จำนวน 13 รางวัล แบ่งเป็น เหรียญทอง 5 รางวัล ได้แก่ เด็กชายณัฐชานนท์  โสนุช โรงเรียนอนุบาลสุธีธร จังหวัดนครปฐม เด็กชายดุลยพัฒน์ พรพนาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เด็กชายบุณยกร  ธารพานิช โรงเรียนสาธิตแห่งศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร เด็กชายภูดิศ  ธนกุลไกรฤทธิ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร และเด็กชายวริทธิ์  วิริยประสิทธิ์ชัย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร จังหวัดนครปฐมเหรียญทอง ดุลยพัฒน์ พรพนาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

เหรียญเงิน 5 รางวัล ได้แก่ เด็กชายไกรวิษย์  ไกยวงค์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เด็กชายชยนันต์  แสนดี โรงเรียนราชวินิต กรุงเทพมหานคร เด็กชายพัชรพล  นวเลิศปัญญา โรงเรียนธิดาแม่พระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เด็กชายพัสกร  อู่กาญจนกิตติ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เด็กชายสิรวิชญ์  พิพิธธนาบรรพ์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม กรุงเทพมหานคร

เหรียญทองแดง 2 รางวัล ได้แก่ เด็กชายชาคริต  หลวงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี  จังหวัดชลบุรี เด็กหญิงปริยากร  ตั้งวิไลเสถียร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

นอกจากนั้น ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์นักเรียนไทยยังได้รางวัลคะแนนรวมสูงสุดภาคทฤษฎี หรือ Best Theory คือ เด็กชายภูดิศ  ธนกุลไกรฤทธิ จากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร อีกด้วย

ขณะที่ สาขาวิทยาศาสตร์ จำนวน 12 รางวัล แบ่งเป็น เหรียญทอง 5 เหรียญ ได้แก่  เด็กชายญาณรัก  ถาวรรุ่งกิจ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จังหวัดเชียงใหม่ เด็กหญิงณิชารีย์  ดีจักรวาล โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เด็กหญิงธรรศพร  เปาอินทร์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ เด็กชายพสิษฐ์  พัวสันติกุล โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ จังหวัดสงขลา เด็กชายอาชวิณ  กิตติรัตนไพบูลย์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร

เหรียญเงิน 7 เหรียญ ได้แก่ เด็กชายเจ้าพระยา บรรจงการ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี เด็กหญิงคุณิตา เลี่ยงโรคาพาธ โรงเรียนราชวินิต กรุงเทพมหานคร เด็กหญิงชนมน  ศิวาวุธ โรงเรียนรัตนศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช เด็กชายปณวัตร  เตี่ยเจริญ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร จังหวัดนครปฐม เด็กชายพงศ์วิทย์  ศรีก๊กเจริญ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม เด็กหญิงวชิรญาณ์  ลีลานิพนธ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช และเด็กชายสุขจิต  ไชยวงศ์ โรงเรียนราชวินิต กรุงเทพมหานคร

โดยการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา มีประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 21 ประเทศ คือ ไทย บรูไน จีน บัลแกเรีย ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย อิหร่าน คาซัคสถาน เกาหลี ลาว มาเลเซีย มองโกเลีย เนปาล  ฟิลิปปินส์  สิงคโปร์ แอฟริกาใต้ ศรีลังกา ไต้หวัน ทาจิกิสถาน และเวียดนาม มีนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 309คน ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 165 คน  และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน  144  คน

ทั้งนี้ คณะนักเรียนไทยจะเดินทางกลับถึงประเทศไทย ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG404 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 13.45 น.


เรื่องโดย คมชัดลึก | ภาพโดย คมชัดลึก
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend