ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2563

สธ.มีมติ "ไล่ออก" "ข้าราชการชาย" ลวนลาม"ลูกจ้างหญิง"

12.82K 2.25K
สธ.มีมติไล่ออกข้าราชการชายลวนลามลูกจ้างหญิง

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุมอกพ.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (อกพ.สป.)

กรณีข้าราชการชายลวนลามลูกจ้างหญิง ว่า ที่ประชุมอกพ.สป. ได้พิจารณาโทษข้าราชการชายซึ่งเป็นหัวหน้างาน ตามผลสรุปที่คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงเสนอโดยมีความเห็นว่าเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 85 (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรลงโทษให้ไล่ออกจากราชการ


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend