ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563

นายกฯ เข้าร่วมประชุมอาเซียน-สหรัฐ

1.36K 72
นายกฯ เข้าร่วมประชุมอาเซียน-สหรัฐ

"บิ๊กตู่" หวานใส่ "ทรัมป์" ลั่นอาเซียนพร้อมช่วยแก้ปัญหาคาบสมุทรเกาหลี ยันต้องทำจริงจัง-รวดเร็ว ชวนมะกันเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจ

เมื่อเวลา 13.15 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐฯ สมัยพิเศษ ในโอกาสครบรอบ 40 ปีความสัมพันธ์อาเซียน-สหรัฐฯ ที่ศูนย์การประชุมนานาชาติฟิลิปปินส์ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดย พล.ท.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวสรุปสาระสำคัญว่า นายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีและกล่าวต้อนรับประธานาธิบดีทรัมป์ ที่ได้มาเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐฯครั้งแรก ซึ่งปีนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีเพราะเป็นปีครบรอบ 40 ปีของความสัมพันธ์อาเซียน-สหรัฐฯ และเป็นการแสดงออกอย่างชัดเจนถึงความสำคัญที่สหรัฐฯ ให้กับอาเซียนและภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก บทบาทและความสำคัญของสหรัฐฯ ในภูมิภาคไม่เคยลดลง แต่ยิ่งมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะประเด็นการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาค ซึ่งสหรัฐฯสามารถร่วมมือกับอาเซียนในฐานะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เพื่อธำรงไว้ซึ่งความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในภูมิภาค

"วิกฤติการณ์ในคาบสมุทรเกาหลีสืบเนื่องจากพฤติกรรมของเกาหลีเหนือถือว่าเป็นภัยคุกคามต่อภูมิภาคและประชาคมระหว่างประเทศ ซึ่งนายกรัฐมนตรีเห็นพ้องกับประธานาธิบดีทรัมป์ ในเรื่องนี้ตามที่ได้หารือกันที่กรุงวอชิงตัน เมื่อเดือนที่ผ่านมาว่าทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันแก้ไขวิกฤตการณ์นี้อย่างจริงจังโดยเร็ว นอกจากนี้บนพื้นฐานของฉันทามติของอาเซียนนั้น อาเซียนสามารถมีบทบาทในเรื่องนี้โดยร่วมผลักดันเกาหลีเหนือให้ยุติโครงการอาวุธนิวเคลียร์และขีปนาวุธโดยเร็ว เพื่อนำไปสู่คาบสมุทรเกาหลีที่มีสันติภาพ เสถียรภาพ และปราศจากอาวุธนิวเคลียร์ ทั้งนี้โดยยึดแนวทางสันติวิธี" พล.ท.วีรชน กล่าว

พล.ท.วีรชน กล่าวต่อว่า สำหรับสถานการณ์ในทะเลจีนใต้นั้นในช่วงที่อาเซียนและจีนเจรจา ยังไม่แล้วเสร็จ ทั้ง 2 ฝ่ายควรพัฒนาโครงการความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายในทะเลจีนใต้ เช่น โครงการปกป้องสิ่งแวดล้อมทางทะเล เพื่อสร้างความไว้ใจในพื้นที่ทะเลนี้ ทั้งนี้ เพื่อให้ทะเลจีนใต้เป็นทะเลแห่งสันติภาพ เสถียรภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน อีกทั้งเคารพสิทธิในการเดินเรือและการบินซึ่งเป็นหลักการสากล

นอกจากนี้ปัญหาผู้พลัดถิ่นและการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขร่วมกันด้วยเหตุผลด้านมนุษย์ธรรมเป็นหลัก ในเวลาเดียวกัน ควรมีการแก้ไขปัญหาที่ต้นทางโดยเน้นการส่งเสริมความปรองดองและการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อไม่ไห้มีผลกระทบต่อประเทศปลายทาง อาเซียนพร้อมเป็นพันธมิตรกับสหรัฐฯ ในการรับมือกับความท้าทายอื่น ๆ เช่น แนวคิดสุดโต่ง การก่อการร้าย ความมั่นคงทางไซเบอร์ จึงหวังว่า สหรัฐฯ จะสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านข้อมูล เพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติในภูมิภาค อาเซียนและสหรัฐฯ ควรร่วมมือในการเสริมสร้างความเป็นแกนกลางของอาเซียนในสถาปัตยกรรมภูมิภาคและพร้อมสร้างภูมิภาคอินโด-แปซิฟิกที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของประโยชน์ร่วมกัน

"บทบาทของสหรัฐฯ มิใช่จำกัดเพียงแค่ความมั่นคงเท่านั้น หากแต่สหรัฐฯ ยังเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจสำคัญที่จะร่วมมือกับอาเซียนอย่างเข้มแข็งผ่านแผนปฏิบัติการอาเซียน-สหรัฐฯ ที่จะก่อให้เกิดกรอบการค้าระหว่างกันอย่างมีกฎเกณฑ์ เสรีและเป็นธรรม และขยายช่องทางเศรษฐกิจดิจิทัลร่วมกับอาเซียน ไทยยินดีที่หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับสหรัฐฯ มีความคืบหน้าในส่วนของการลงทุนการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และความร่วมมือด้านพลังงาน ทั้งนี้ โดยยึดหลักของธรรมาภิบาล นอกจากนี้การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของอาเซียนจะสร้างโอกาสให้กับทั้งสหรัฐฯ และอาเซียน" พล.ท.วีรชน กล่าว

พล.ท.วีรชน กล่าวต่อว่า นอกจากการส่งเสริมบรรษัทภิบาลและการวางกฎเกณฑ์แล้ว ทุกประเทศต้องร่วมมือกันทำให้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ปลอดภัยจากภัยไซเบอร์อย่างจริงจังด้วย จึงขอเชิญสหรัฐฯ มาสนับสนุนการพัฒนาแนวคิดที่จะตั้งศูนย์ไซเบอร์อาเซียน ทั้งนี้อาเซียนและสหรัฐฯ ควรร่วมมือกันเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างประชาชนต่อไป โดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวกับเยาวชน ซึ่งถือว่าเป็นการลงทุนเพื่ออนาคต โดยอาจสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจยุคใหม่ที่สร้างสรรค์และทำประโยชน์ให้กับสังคม เหล่านี้สะท้อนได้ดีว่า อาเซียนและสหรัฐฯมีเป้าหมายเดียวกันคือการสร้างหุ้นส่วน และภูมิภาคที่มั่นคง มั่งคั่ง และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend