ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563

กพร.ร่วมเอกชน ผลิตช่างฝีมือดีป้อนตลาดแรงงาน

869 46
กพร.ร่วมเอกชน ผลิตช่างฝีมือดีป้อนตลาดแรงงาน

นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงาน เปิดเผยว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้ร่วมกับบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ที่มีชื่อเสียงด้านธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ในการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านก่อสร้าง

ได้แก่ ช่างก่ออิฐ ช่างฉาบปูน ช่างไม้ก่อสร้าง ช่างเหล็กเสริมคอนกรีต ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ช่างติดตั้งยิปซัม ช่างปูกระเบื้องผนังและพื้น และสาขาอาชีพอื่นๆ ในปี 2561ทั้งสองหน่วยงานมีแผนการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านก่อสร้าง โดยหน่วยงานในสังกัดกพร. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี (สพร. 2 สุพรรณบุรี) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี (สนพ.นนทบุรี) และศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาฝีมือแรงงาน (Skill Development and Training Center : SDC) ของบริษัท จัดฝึกอบรมให้กับแรงงานและพนักงานของบริษัท ได้แก่ ช่างเครื่องปรับอากาศ ช่างเชื่อม ช่างไฟฟ้า ช่างปูกระเบื้องผนังและพื้น จะมีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เช่น วิทยากร ครูฝึก อุปกรณ์การฝึก อาคารสถานที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการฝึกอบรม โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2561

นายสุทธิ กล่าวต่อไปว่าในปัจจุบันกพร. ได้อนุญาตให้ศูนย์ SDC เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ใน 6 สาขาอาชีพ ได้แก่ ช่างก่ออิฐ ช่างฉาบปูน ช่างไม้ก่อสร้าง ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ช่างติดตั้งยิปซั่ม ช่างปูกระเบื้องผนังและพื้น ระดับ 1 และขออนุญาตเพิ่มเติมอีก 2 สาขา คือ ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ซึ่งอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมด้านผู้ทดสอบมาตรฐานสาขาช่างก่อสร้าง ศูนย์ SDC เป็นศูนย์ฝึกอบรมต้นแบบด้านก่อสร้างและสามารถรองรับการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ให้แก่คนหางานทำและคนทำงานในสถานประกอบกิจการ นอกจากนี้บริษัททำมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพสาขาช่างประกอบโต๊ะนั่งร้านแบบ Table Form Truss ระดับ 1 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการทดสอบและประเมิน ทักษะฝีมือ นิสัยอุตสาหกรรม การคำนึงถึงความปลอดภัย พร้อมรองรับผลการประเมินมาพิจารณาการเลื่อนอัตราค่าจ้างแก่พนักงานของบริษัทด้วย อันจะส่งผลให้การผลิตสินค้ามีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ"ความร่วมมือตามแนวทางประชารัฐในครั้งนี้มีประโยชน์อย่างมากในการพัฒนาศักยภาพของคนทำงาน ที่กำลังเข้าสู่ตลาดแรงงาน และคนทำงานในสถานประกอบกิจการ ให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะฝีมือสูงขึ้นทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ รองรับการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของระบบเศรษฐกิจในอนาคตและการก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0"อฺธิบดีกพร. กล่าว


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend