ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2564

เวียดนาม กับการประชุมเอเปค 2017

830 0

เวียดนามกำลังเตรียมตัวเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก หรือ เอเปค 2017 ซึ่งเป็นการรับไม้ต่อจากเปรู ทั้งยังเป็นครั้งที่ 2 ในรอบ 10 ปี ที่เวียดนามได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคอีกด้วย

การตัดสินใจรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพเอเปค 2017 เป็นการปฏิบัติตามแนวทางการผสมผสานเข้ากับกระแสโลกในทุกด้านและยกระดับงานด้านต่างประเทศแบบพหุภาคีของเวียดนามในยุคใหม่ ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการแสวงหาการสนับสนุนการพัฒนาประเทศจากนานาชาติ รวมถึงกระชับความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

ความหวังที่จะส่งเสริมการลงนามในสัญญาและโครงการที่เป็นความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการและท้องถิ่นต่างๆ ของเวียดนามกับหุ้นส่วนต่างชาติ โอกาสในการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์บนเวทีโลก ทำให้เวียดนามเริ่มเตรียมความพร้อมมาตั้งแต่ปี2559 ที่รวมถึงการตั้งกลุ่มปฏิบัติงานร่วมและคณะกรรมการแห่งชาติด้านเอเปก 2017

การจัดการประชุมเอเปกครั้งนี้ ยังมีความท้าทายต่างๆ ทำให้นอกเหนือจากการเตรียมความพร้อมด้านเนื้อหาและการรักษาความปลอดภัย อันเนื่องมาจากความวิตกด้านภัยก่อการร้ายแล้ว เวียดนามยังเน้นรวบรวมความคิดริเริ่มต่างๆ เพื่อปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับความสนใจเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศสมาชิก โดยเฉพาะการยกระดับประสิทธิภาพการขยายตัวด้านเศรษฐกิจ การเชื่อมโยงและปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ ซึ่งถือเป็นประเด็นที่สอดคล้องกับความต้องการใหม่ของทั้งเวียดนามและเอเปค ขณะที่เศรษฐกิจในภูมิภาคกำลังชะลอตัว

ที่น่าสนใจคือ ความคิดริเริ่มเพื่อขยายความช่วยเหลือสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม การฝึกอบรมแหล่งบุคลากร การลดช่องว่างการพัฒนา การเชื่อมโยงกับเขตทุรกันดารและเขตที่อยู่ห่างไกลความเจริญ การพัฒนาการเกษตร การรักษาความมั่นคงด้านอาหารและแหล่งนํ้า ซึ่งเป็นปัญหาที่เอเปคและเวียดนามเผชิญอยู่

ปี 2017 ยังเป็นปีแรกที่บรรดาผู้นำเอเปค เห็นพ้องกันที่จะจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในกรอบความร่วมมือเอเปค สอดคล้องกับแนวทางของเวียดนามในการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ วัฒนธรรมและเกียรติประวัติของประเทศ

และแม้เอเปคจะเป็นเวทีเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจ แต่ในยุคของการเชื่อมโยงที่ไร้พรมแดนในปัจจุบันวัฒนธรรมและคน ก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง และแนวทางการจัดการประชุมของเวียดนามในครั้งนี้ คือการเชื่อมโยงระหว่างประชาชนจากภาคพื้นเศรษฐกิจต่างๆ และส่งเสริมความเข้าใจในวัฒนธรรมของแต่ละฝ่าย ซึ่งจะช่วยผลักดันให้ความร่วมด้านเศรษฐกิจมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การตัดสินใจเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค 2017 นอกจากจะเน้นแนวทางปฏิบัติที่ผสมผสานเข้ากับกระแสโลกในทุกด้านแล้ว ยังจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ของเวียดนามในด้านวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ ความมีอัธยาศัยของคนเวียดนาม มีความคล่องตัวและมีส่วนร่วมที่เข้มแข็งเพื่อสร้างสรรค์ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ให้มีส่วนร่วมในสันติภาพ และเชื่อมโยงเพื่อความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคด้วย


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend