ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ผู้แทนพิเศษรัฐบาล ลงพื้นที่นราธิวาส ติดตามปัญหาน้ำ และโรงไฟฟ้าชีวมวล

970 4
ผู้แทนพิเศษรัฐบาล ลงพื้นที่นราธิวาส ติดตามปัญหาน้ำ และโรงไฟฟ้าชีวมวล

คณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ลงพื้นที่ติดตามโรงไฟฟ้าชีวมวล และการบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมและภัยแล้งที่จังหวัดนราธิวาส

คณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ลงพื้นที่อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาด 7.5 เมกะวัตต์ ของบริษัท ไพร์ซ ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์จี จำกัด ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชชนิดต่างๆเพื่อเป็นวัตถุดิบป้อนเข้าสู่โรงงาน เช่น ไม้ไผ่ ไม้ยืนต้นชนิดอื่นๆ ตามแผนการสร้างแหล่งพลังงานทดแทน และเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ จ้างงานคนในพื้นที่ แก้ปัญหาความมั่นคงอย่างยั่งยืน

ต่อจากนั้นได้เดินทางไปดูการก่อสร้างพนังกั้นน้ำ ตามแผนป้องกันน้ำท่วมเมืองสุไหงโก-ลก ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งดำเนินการไปแล้ว 10% จะแล้วเสร็จในปี 2562 นอกจากนี้ยังได้ติดตามการบริหารจัดการน้ำ ของหน่วยบำรุงรักษาและส่งน้ำลุ่มน้ำสุไหงโก-ลก ตามแผนป้องกันอุทกภัยและภัยแล้ง


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend