ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563

เปิดเดินรถปฐมฤกษ์ น่าน-ไชยะบุรี-หลวงพระบาง

14.37K 2.19K
เปิดเดินรถปฐมฤกษ์ น่าน-ไชยะบุรี-หลวงพระบาง

น่าน - ลาวเปิดการเดินรถเป็นปฐมฤกษ์ เส้นทางเดินรถระหว่างประเทศ ไทย-ลาว สาย น่าน-ไชยะบุรี-หลวงพระบาง เพิ่มทางเลือกใหม่แก่นักท่องเที่ยวและรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ

วันนี้ (7 พ.ย.) เวลา 16.00 น. ที่บริเวณด่านสากลห้วยโก๋น-น้ำเงิน รถโดยสารมินิบัส ขนาดไม่เกิน 21 ที่นั่ง มีผู้โดยสาร 13 คน ออกเดินทางจากหลวงพระบาง เวลา 08.00 น. มาถึงที่ด่านเมืองเงินแขวงไชยบุรี เข้ามาด่านห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน เวลา 16.00 น.

หลังจากนั้นได้ดำเนินการ ด้านเอกสารสำหรับยานพาหนะ และเอกสารบุคคลผ่านเข้าออกระหว่างประเทศ ที่ด่านห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัท ขนส่ง จำกัด เดินทางไปรับรถโดยสารเปิดเดินรถเป็นปฐมฤกษ์ เที่ยวแรก จากหลวงพระบาง สปป.ลาว ปลายทางจังหวัดน่าน พร้อมกับได้แนะนำการผ่านเข้าออก และจุดตรวจที่จะต้องให้รถโดยสารจอดให้เจ้าหน้าที่ตรวจตามด่านเพื่อความมั่นคงแต่ละจุด โดยมี มีท่าวบุญเส็ง ศรีสง่า หัวหน้าคณะลาว ส่วนของสถานีขนส่งน่าน มีนางวิภาวรรณ วงศ์ประสิทธิ์ ให้การต้อนรับ จากด่านสากลห้วยโก๋น ถึงสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดน่าน ระยะทาง 150 ก.ม. ในเวลา 18.30 น.

การเดินทางด้วยรถยนต์สายที่ 15 น่าน-หลวงพระบาง เป็นการเดินทางระหว่างประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางติดต่อค้าขาย และท่องเที่ยว สำหรับของไทย มีกำหนดเปิดการเดินรถเป็นปฐมฤกษ์ ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เพียงเที่ยวเดียวเท่านั้น ในเส้นทาง น่าน-ไชยะบุรี-หลวงพระบาง มีระยะทางยาวรวม 373 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาการเดินทางประมาณ 8 ชั่วโมง สำหรับประชาชนที่จะเดินทาง จะต้องเตรียมความพร้อมในการวางแผนการเดินทาง ด้วยการสำรองที่นั่งพรอ้มทั้งเตรียมเอกสารการเดินทางให้พร้อมประกอบด้วยหนังสือเดินทางที่มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน และจะต้องสำรองที่นั่งด้วยการซื้อตั๋วเดินทางไป-กลับ  ที่สถานีขนส่ง ของบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) โดยแบ่งอัตราค่าโดยสาร ดังนี้ น่าน-หงสา ราคา 340 บาท และต่อด้วยค่าโดยสารจากน่าน-ไชยบุรี 500 บาท น่าน-หลวงพระบาง 680 บาท

สำหรับรถที่นำมาให้บริการในการเดินทางระหว่างประเทศ สายที่ 15 เป็นรถบัสโดยสารมาตรฐาน 2 (ค) มินิบัสไม่เกิน 21 ที่นั่ง ตามมาตรฐานของกรมการขนส่งทางบก เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทาง บริษัท ขนส่ง จำกัด ได้มีการจัดเตรียมพนักงานขับรถไว้จำนวน 2 คน และกำหนดจุดพักรถที่ เมืองหงสา แขวงไชยบุรี สปป.ลาว


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend