ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563

มีพระราชโองการให้ 4 นายตำรวจพ้นจากตำแหน่งหลังเกษียณอายุ

150.99K 32
มีพระราชโองการให้ 4 นายตำรวจพ้นจากตำแหน่งหลังเกษียณอายุ

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ 4 นายตำรวจ "วินัย-สุเทพ-ปัญญา-เดชา" พ้นจากตำแหน่งหลังเกษียณอายุราชการเมื่อ 1 ต.ค.60

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการตํารวจพ้นจากตําแหน่ง

มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการตํารวจ ซึ่งมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ้นจากตําแหน่ง จํานวน 4 ราย ดังนี้

1. พลตํารวจเอก วินัย ทองสอง พ้นจากตําแหน่ง รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ

2. พลตํารวจเอก สุเทพ เดชรักษา พ้นจากตําแหน่ง รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ

3. พลตํารวจเอก ปัญญา มาเม่น พ้นจากตําแหน่ง จเรตํารวจแห่งชาติ

4. พลตํารวจเอก เดชา ชวยบุญชุม พ้นจากตําแหน่ง ที่ปรึกษา (สบ 10) (ด้านสืบสวน)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ผู้รับสนองพระราชโองการ

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ

รองนายกรัฐมนตรี

อ่านเพิ่มเติมที่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/271/6.PDF


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend