ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2563

วันอาทิตย์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีระกา

5.36K 605
วันอาทิตย์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีระกา

คำพระสอนคน ประจำวันอาทิตย์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีระกา เนชั่นทีวี ขอน้อมนำคำสอนของ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) มานำเสนอดังนี้

"บุญนั้นเป็นชื่อของความสุข พอทำบุญแล้วจิตใจก็สุขเอิบอิ่มเป็นความสุขที่ประณีตลึกซึ้ง การทำบุญเป็นความสุขที่มีผลระยะยาวไม่เหมือนอาหารที่รับประทานหรือสิ่งภายนอกที่บำรุงบำเรอกายพอผ่านไปแล้วก็หมด ก็หาย ความสุขก็สิ้นไปบางทีพอนึกใหม่กลายเป็นทุกข์เพราะมันไม่มีเสียแล้ว มันขาดไป ต้องหาใหม่แต่บุญเป็นสุขที่เข้าไปถึงเนื้อตัวของจิตใจ เป็นความสุขที่เต็มอิ่มทำให้เกิดปีติในบุญ และเมื่อเราทำไปแล้วมันก็ไม่หมดนึกถึงเมื่อไรก็ใจเอิบอิ่มผ่องใสเรื่อยไป เป็นความสุขที่ยั่งยืนยาวนาน"

ขอบพระคุณคำสอน สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

อนึ่ง.. สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ นามเดิม ประยุทธ์ อารยางกูร ฉายา ปยุตฺโต หรือที่รู้จักกันดีทั่วไปในนามปากกา "ป. อ. ปยุตฺโต"

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ เกิดเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๑ ที่อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ท่านได้บรรพชาเป็นสามเณรตั้งแต่อายุ ๑๓ ปี เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๔ และเข้ามาจำพรรษาที่วัดพระพิเรนทร์ กรุงเทพมหานคร

ท่านสอบได้นักธรรมชั้นเอกและเปรียญธรรม ๙ ประโยค ขณะยังเป็นสามเณร นับเป็นรูปที่สองในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเป็นรูปที่สี่ในสมัยรัตนโกสินทร์

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ได้รับการอุปสมบทโดยเป็นนาคหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ ณ พัทธสีมาวัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปลด กิตฺติโสภโณ) เป็นพระอุปัชฌาย์

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ เป็นพระนักวิชาการ นักคิด นักเขียน มีผลงานทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนมาก ผลงานของท่านที่เป็นที่รู้จัก เช่น พุทธธรรม เป็นต้น


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend