ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ยกเครื่องพัฒนาการศึกษานอกระบบ

809 38
ยกเครื่องพัฒนาการศึกษานอกระบบ

กศน. จัดเต็มระดมหัวกะทิร่างแผนพัฒนาการศึกษานอกระบบฯ ฉบับใหม่ ตั้งเป้าลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาอย่างตรงจุด

          นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. เปิดเผยว่า สำนักงาน กศน. ได้จัดประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (พ.ศ. 2560 2879)  โดยได้เชิญคณะกรรมการ และผู้บริหารในสังกัดสำนักงาน กศน. ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ได้นำสิ่งที่ พล.อ.เอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เน้นย้ำชัดถึงบทบาทภารกิจของสำนักงาน กศน. ว่าเป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาที่เข้าถึงประชาชนได้ดีที่สุด ซึ่งเป็นดั่งกลไกและเครื่องมือช่วยลดความเหลื่อมล้ำ รวมถึงแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบการศึกษาในสังคมไทยในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี จึงได้เน้นย้ำฝากเป็นโจทย์ใหญ่ๆ ให้ผู้บริหารและคณะกรรมการทุกท่าน กลับไปขบคิดและทบทวนพิจารณาร่างแผนดังกล่าว ใน 3 ประเด็น 

         1. พิจารณาว่าร่างแผนดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับแผนในระดับชาติ ระดับกระทรวง สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน ไปจนถึงแนวโน้มสภาวการณ์ในอนาคตของประเทศไทยหรือไม่ 2. พิจารณาว่าร่างแผนดังกล่าว มีความสมบูรณ์ครบถ้วนตามภาระงานของหน่วยงานและภาระงานในหน่วยงานของแต่ละกลุ่ม/ศูนย์หรือไม่ 3. พิจารณาว่าร่างแผนดังกล่าวมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ รวมไปถึงจะทำให้มองเห็นหนทางการพัฒนาการศึกษาที่มีความชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

        นายกฤตชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า  สำหรับเนื้อหาและประเด็นต่างๆ ของร่างแผนฉบับนี้ เราได้หยิบยกสภาวการณ์ทางสังคมที่สำคัญขึ้นมาเป็นองค์ประกอบสำหรับพิจารณา ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี  การเมือง และ ในด้านประชากร ตลอดจนสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อาทิ อัตราการไม่รู้หนังสือ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาของประชากรวัยแรงงาน โดยเฉพาะสถานการณ์ประชากรที่เป็นวัยสูงอายุเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สภาพสังคมไทยปัจจุบันก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว  จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องปรับตัว และต้องมีการยกระดับการศึกษารวมถึงพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยให้มีความสอดคล้องตามไปด้วย

      นอกจากนี้ยังมีกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ที่ยังไม่สามารถเข้าถึงบริการของทางภาครัฐได้อย่างทั่วถึง ส่งผลให้ยังมีความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษาให้พบเห็นอยู่ในปัจจุบัน ซึ่ง กศน. ไม่ได้นิ่งนอนใจ โดยมีความพยายามที่จะดำเนินงานเพื่อเป็นการขยายโอกาสให้แก่กลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้น ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ กศน. จะต้องแก้ไขและพัฒนาอย่างเร่งด่วน อย่างไรก็ตามร่างแผนฉบับล่าสุดนี้ ยังต้องรอผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุนและประสานความร่วมมือ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (บอร์ด กศน.) เป็นลำดับต่อไป ซึ่งตนมั่นใจว่าร่างแผนฉบับดังกล่าวหากสำเร็จเป็นรูปธรรมจะสามารถช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาได้อย่างตรงจุด รวมถึงเพิ่มพื้นที่ทางการศึกษาให้แก่ผู้พลาดและผู้ด้อยโอกาสในสังคมไทยอย่างมีคุณภาพต่อไป                                                                                                


เรื่องโดย คมชัดลึก | ภาพโดย คมชัดลึก
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend