ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2563

รัฐบาล คสช.ยึดมั่น การสร้างชาติให้มั่นคง ต้องเริ่มจาก "รั้วของบ้าน"

646 3
รัฐบาล คสช.ยึดมั่น การสร้างชาติให้มั่นคง ต้องเริ่มจาก รั้วของบ้าน

สร้างภูมิคุ้มกัน และความอุ่นใจ เพื่อการรักษาเอกราชของชาติไทย ประเทศชาติจะพัฒนาไม่ได้ หากไร้ซึ่งความมั่นคง

ประเทศชาติจะพัฒนาไม่ได้ หากไร้ซึ่งความมั่นคง  ในห้วง ๓ ปีที่ผ่านมา ภาพรวมงานด้าน ความมั่นคง นับว่าเป็นรากฐานสำคัญต่อการเสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองของประเทศในทุกมิติ ครอบคลุมทั้งมิติ ภายในประเทศและต่างประเทศ  เราจำเป็นต้องพัฒนากำลังรบ และยุทโธปกรณ์ต่างๆทางการทหารอย่างพอดี และเหมาะสม ดังคำกล่าวที่ว่า "สุดยอดของชัยชนะ คือการรบโดยที่ไม่ต้องรบ" นั่นคือ แค่เรารู้จักคำว่า เตรียมพร้อม มันก็สามารถทำให้เราเบาใจ และอุ่นใจขึ้นได้ การเตรียมพร้อมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของการรักษาเอกราชของประเทศชาติ 

ด้วยเหตุผลเหล่านี้ ในห้วงที่ผ่านมา ฝ่ายความมั่นคง ได้ร่วมกันสร้างรั้วบ้านของประเทศให้แข็งแกร่ง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้สามารถปกป้องตนเอง และคนภายในประเทศ ไม่ให้ผู้ใดมารังแก "มีเสถียรภาพภายในประเทศ ลดภัยข้ามเขตพรมแดนไทย และมี บทบาทด้านความมั่นคงอย่างสร้างสรรค์ในภูมิภาคและประชาคมโลก" มุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมให้ประชาชน มีความปลอดภัย มีชีวิตที่ดี สามารถประกอบอาชีพได้อย่างปกติสุข อันเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ประเทศเกิดความ มั่นคงและยั่งยืนอย่างแท้จริง


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend