ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ศิลปะจากถ่านเปลือกทุเรียน ดูดซับก๊าซอันตรายในบ้าน

1.90K 114
ศิลปะจากถ่านเปลือกทุเรียน ดูดซับก๊าซอันตรายในบ้าน

กลุ่มนักนักศึกษา มจธ. โชว์นวัตกรรมภาพศิลปะจากถ่านเปลือกทุเรียน มีรูพรุนสูง ช่วยดูดซับและกำจัดก๊าซอันตรายในบ้าน

ทุเรียน พืชเศรษฐกิจสำคัญชนิดหนึ่งของไทยที่ได้รับความนิยมในการบริโภคทั้งในและต่างประเทศ โดยมีมูลค่าการส่งออกในแต่ละปีค่อนข้างสูง ทำให้เกษตรกรให้ความสนใจในการปลูกทุเรียนมากขึ้น จากการศึกษาพบว่า ในปี 2015 มีปริมาณขยะจากเปลือกทุเรียน กว่า 200,000 ตัน เปลือกทุเรียนกลายเป็นของเหลือทิ้งจำนวนมากและเป็นปัญหาในการกำจัดทิ้ง จากปัญหาดังกล่าว นายโชติวัฒน์ จันทรเกษม นายดนุวัศ สาระธนะ และนางสาวภัทรานิษฐ์ กุลทรัพย์ปรีดี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จึงได้มีการวิจัยและพัฒนานำเปลือกทุเรียนมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ด้วยผลงาน ภาพศิลปะจากถ่านเปลือกทุเรียนที่ลดก๊าซอันตรายในบ้าน (Air Purification Art) และเป็นผลงานที่ได้รับรางวัล Gold Medal พร้อมถ้วยรางวัล และรางวัลพิเศษจาก KINEWS ในงานประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ The 3rd World Invention Innovation Contest (WiC 2017) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

ผศ.ดร.สุรวุฒิ ช่วงโชติ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมในโครงการ กล่าวว่า ภาพศิลปะที่ลดก๊าซอันตรายในบ้านได้ ผลิตจากการเผาเปลือกทุเรียนภายใต้บรรยากาศที่ควบคุมปริมาณออกซิเจน ทำให้ได้ถ่านที่มีรูพรุนสูงและยังคงรูปร่างของเปลือกทุเรียนที่มีลักษณะสวยงามเฉพาะ สามารถนำมาเรียงต่อกันเพื่อทำเป็นผลงานศิลปะที่ประดับฝาผนังได้ เมื่อนำภาพศิลปะจากถ่านดังกล่าวมาชุบผิวด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง จะทำให้ภาพศิลปะที่ได้มีสมบัติในการดูดซับก๊าซมลพิษจากรูพรุนของถ่าน รวมกับการกำจัดก๊าซอันตรายด้วยกลไกการเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงที่ผิวของถ่าน ทำให้ก๊าซมลพิษไม่ตันในรูพรุน ภาพศิลปะนี้จึงบำบัดอากาศได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องเปลี่ยนวัสดุใหม่"

ผศ. ดร.ภาติญา เขมาชีวะกุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก เพิ่มเติมว่า เฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์ตกแต่งต่าง ๆ ในบ้านที่ซื้อมาใหม่ จะมีการปล่อยสารฟอร์มัลดีไฮด์ (Formaldehyde) ออกมา หากเราสัมผัสหรือสูดดมก๊าซฟอร์มัลดีไฮด์เข้าไป อาจทำให้เกิดการระคายเคือง ตา จมูก ผิวหนัง และปอด และหากมีการสูดดมเข้าไปในปริมาณที่มาก อาจจะเป็นอันตรายต่อร่างกายได้ ดังนั้นถ้ามีภาพศิลปะโดยใช้เปลือกทุเรียนมาติดตั้งภายในบ้าน ก็จะสามารถช่วยดูดซับก๊าซฟอร์มัลดีไฮด์ และการช่วยลดก๊าซมลพิษที่อยู่บรรยากาศภายในบ้านของเราได้

นายดนุวัศ สาระธนะ กล่าวว่า ภาพศิลปะจากเปลือกทุเรียนจะมีการเคลือบด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง ที่มีคุณสมบัติสามารถดูดซับก๊าซฟอร์มัลดีไฮด์ได้ แต่เมื่อดูดซับไปในระยะหนึ่ง จะไม่สามารถดูดซับก๊าซฟอร์มาลดีไฮด์ต่อไปได้ แต่หากนำภาพศิลปะที่เคลือบตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง ไปติดตั้งในบ้านบริเวณที่มีแสงแดดเข้าถึง พลังงานจากดวงอาทิตย์จะสามารถทำปฏิกิริยากับตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง ที่เคลือบไว้ ทำให้เกิดการสลายตัวของก๊าซฟอร์มัลดีไฮด์ และทำให้ภาพศิลปะสามารถดูดซับก๊าซฟอร์มัลดีไฮด์ได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ผศ. ดร.สุรวุฒิ กล่าวทิ้งท้ายว่า ภาพศิลปะบำบัดอากาศ เรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าให้เปลือกทุเรียน ที่เป็นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ มีความสวยงาม ช่วยลดปัญหาทางสิ่งแวดล้อมจากการทิ้งขยะ และยังได้ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยบำบัดสิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่งด้วย


เรื่องโดย คมชัดลึก | ภาพโดย คมชัดลึก
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend