ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

จุฬาฯ เตรียมการปราศจากการลอกเลียนวรรณกรรม อีก 5 ปี!

1.23K 34
จุฬาฯ เตรียมการปราศจากการลอกเลียนวรรณกรรม อีก 5 ปี!

จุฬาฯ ผนึกหน่วยงาน 84 แห่ง ร่วมป้อมปรามคัดเลือกวรรณกรรมขยายการใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ ฟรี อีก 5 ปี หวังสร้างคุณธรรม ปลูกฝังความซื่อสัตย์แก่นิสิตนักศึกษา

       เมื่อวันที่ 21 ก.ย.2560 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดแถลงพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ "การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์"  โดยมี ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ตอนหนึ่งว่า ตลอดระยเวลาที่ผ่านมา จุฬาฯได้ตระหนักมาโดยตลอดว่า สถาบันการศึกษานั้นไม่เพียงเป็นแค่สถานศึกษาผลิตบัณฑิตเพื่อป้อนสู่ตลาดแรงงานหรือให้ความรู้แต่อย่างเดียว หากยังเป็นสถานที่ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และบ่มเพาะสำนึกในจรรยาบรรณวิชาชีพต่อนิสิตนักศึกษาด้วย     โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่มุ่งเน้นการศึกษาค้นคว้าวิจัยเชิงลึก เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่สู่สังคม เพื่อป้องปรามและป้องกันการลักเลียนวรรณกรรมซึ่งถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงในแวดวงวิชาการ จุฬาฯ จึงให้การสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์มาโดยตลอด ด้วยมุ่งหวังว่า จุฬาฯ 100 ปี ปราศจากการลอกเลียนวรรณกรรม หรือ จุฬาฯ 100 ปี Free Plagiarim"     "ที่ผ่านมา มีการลอกเลียนวรรณกรรมทั้งในระดับประเทศและโลก ซึ่งจุฬาฯได้ให้ความสำคัญ และตระหนักถึงการป้องกันและตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมในงานวิจัยและผลงานวิชาการ แต่ทั้งนี้ ไม่สามารถกระทำได้โดยสถาบันใดสถาบันหนึ่ง หรือถ้าทำก็ได้เพียงบางส่วน ดังนั้น จำเป็นต้องมีความร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างๆ โดยเฉพาะการสร้างฐานข้อมูลร่วมกันในการตรวจสอบว่ามีการลอกเลียนวรรณกรรมเกิดขึ้นนมากหรือน้อย จึงได้มีมติให้ขยายบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานและสถาบันต่างๆ จำนวน 84  แห่ง ในการใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายออกไปเป็นระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันลงนาม ถึง 26 มีนาคม 2565" อธิการบดี จุฬาฯ กล่าว      อย่างไรก็ตาม การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ ยังเป็นการแสดงจุดยืน เจตนารมณ์ และความมุ่งมั่นของหน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่อการแก้ไขปัญหาการลอกเลียนวรรณกรรมที่กำลังเป็นปัญหาคุกคามอยู่ในแวดวงวิชาการในปัจจุบัน และเป็นมาตรการในการปลูกฝังความซื่อสัตย์ซึ่งเป็นคุณธรรมสำคัญของนักวิชาการรุ่นใหม่


เรื่องโดย คมชัดลึก | ภาพโดย คมชัดลึก
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend