ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

2.43K 0
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (M.P.A.) ภาคพิเศษ กทม. รุ่น 30

รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดเสวนาวิชาการและปาฐกถาพิเศษเรื่อง Fintech Thailand 4.0 โดย ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์ พร้อมรับฟังการเสวนาวิชาการ เรื่องการปรับตัวและรับมือ Fintech นวัตกรรมใหม่ทางการเงิน จากวิทยากรที่มีประสบการณ์และความรู้ความเชี่ยวชาญจากองค์กรระดับประเทศ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น ในวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สำรองที่นั่งได้ที่ 085-163-6551 หรือ E-mail [email protected]


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend