ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

16 ก.ย. ดีเดย์ยกเลิกบัตร ตม.6

444 0

รองโฆษกตำรวจ เผย ดีเดย์ยกเลิกบัตร ตม.6 วันที่16 กันยายนนี้ พร้อมชี้แจง 3 ข้อควรรู้ก่อนการเดินทาง ขณะที่บุคคลต่างด้าวยังต้องกรอกเหมือนเดิม

รองโฆษกตำรวจ พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ ชี้แจงทำความเข้าใจ กรณีที่ นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีมติเห็นชอบออกคำสั่งตามมาตรา 44 แก้ไขกฎหมายคนเข้าเมืองให้ผู้ที่มีสัญชาติไทยไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มใบ ตม.6 สำหรับการเข้าหรือออกนอกราชอาณาจักร ขณะที่บุคคลต่างด้าวยังต้องกรอกเหมือนเดิม

โดยได้ชี้แจงทำความเข้าใจ 3 ข้อ คือ 1.แบบฟอร์มใบหรือบัตร ตม.6 คืออะไร ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 มาตรา 18 บัญญัติว่า พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจตรวจบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร เพื่อการนี้ บุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรต้องยื่นรายการตามแบบที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งก็คือรายการตามแบบ ตม.6

2.เหตุใดจึงต้องมีการยกเลิก บัตร ตม.6 เพราะปกติบัตร ตม.6 จะมีรายการในบัตรที่ใช้อยู่ปัจจุบันคือ 1.ชื่อ นามสกุล 2.สัญชาติ 3.วัน-เดือน-ปี-เกิด 4.เลขที่หนังสือเดินทาง 5.เลขที่การตรวจลงตรา (วีซ่า) 6. เพศ 7.ที่อยู่ 8.เที่ยวบิน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ สำหรับคนไทยสามารถตรวจสอบได้จากข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ส่วนเที่ยวบินสามารถดูจากบัตรที่นั่งของผู้ที่เดินทางอยู่แล้ว

3. หลังยกเลิก บัตร ตม. 6 จะส่งผลกระทบด้านอาชญากรรมหรือไม่ รองโฆษก ตำรวจ บอกว่า ในส่วนฝ่าย ตม.ขาเข้าฯ ผู้โดยสารคนไทยจะต้องยื่นหนังสือเดินทางพร้อมกับบัตรที่นั่ง ให้แก่เจ้าหน้าที่ ตม. เพื่อจะได้ทราบถึงเที่ยวบินที่เดินทางเข้ามา หากไม่มีหรือทำหายก็จะสอบถามกับตัวผู้โดยสารเอง และในส่วนช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ ผู้โดยสารคนไทยจะนำหนังสือเดินทางเข้าเครื่องอ่านและจะใช้บัตรที่นั่งที่มีรหัส บาร์โค๊ดสแกนที่เครื่อง หากไม่มีก็จะใช้วิธีกดหมายเลขเที่ยวบินเอง ส่วนบัตร ตม.6 ก็จะวางใส่ตะกร้า หลังจากที่ผ่านช่องตรวจแล้ว จึงไม่มีมีความจำเป็นใดๆ กับบัตร ตม.6

หากผู้โดยสารดังกล่าวมีประวัติอยู่ในฐานข้อมูลระบบบัญชีเฝ้าดูหรือบัญชีต้องห้าม เครื่องตรวจหนังสือเดินทางทั้งช่องปกติและช่องตรวจอัตโนมัติก็จะไม่ให้ผ่านจนกว่าเจ้าหน้าที่จะทำปลดล๊อคในระบบ ส่วนการใช้ข้อมูลในบัตรเพื่อติดตามตัวนั้น สามารถตรวจสอบได้ตามข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ยกเว้นผู้ที่ไม่ได้พักอยู่บ้านตามสำเนาทะเบียนบ้านเท่านั้น

โดยการ ยกเลิกบัตร ตม. 6 จะประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ในวันนี้ และมีผลบังคับใช้ในวันพรุ่งนี้ 16 กันยายน 2560 เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป เพื่อแก้ปัญหาความแออัดของนักเดินทางจำนวนมากที่ต้องไปรอหน้าเคาน์เตอร์เข้าเมือง


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend