ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

นายกฯ ขอบคุณขรก.เกษียณ บอกเป็นกลไกสำคัญ

3.07K 173
นายกฯ ขอบคุณขรก.เกษียณ บอกเป็นกลไกสำคัญ

นายกฯขอบคุณข้าราชการ-ลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 ระบุข้าราชการเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการทำงานของรัฐบาลให้ประสบความสำเร็จ

14 ก.ย.60 พล.อ.วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรีนำข้าราชการ ลูกจ้างประจำ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 เข้าพบพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อขอรับโอวาทและเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้เกษียณอายุราชการโดยในปีนี้มีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเกษียณอายุราชการ จำนวนทั้งหมด 12 ราย เช่น นางฐะปานีย์ อาจารวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นางนันทิกาญจน์ สวัสดิ์ภักดี ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ ด้านยุทธศาสตร์และการวางแผน

โอกาสนี้นายกฯ กล่าวมอบโอวาทตอนหนึ่งว่า ในนามของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลขอขอบคุณข้าราชการและลูกจ้างประจำทุกคนที่เกษียณอายุราชการประจำปี 2560 ตนขอแสดงความรู้สึกดีใจ ที่เห็นทุกคนแข็งแรง ซึ่งแสดงให้เห็นความเอาใจใส่ต่อสุขภาพ เตรียมพร้อมใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุราชการ ปัจจุบันรัฐบาลไม่สามารถทำงานได้เพียงฝ่ายเดียว ต้องอาศัยจักรกลที่สำคัญ ได้แก่ ข้าราชการทุกระดับ ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการทำงานต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะความรัก ความสามัคคี ความเอาใจใส่ต่อกันไม่ว่าจะเป็นข้าราชการระดับไหน ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการทำงาน ทั้งนี้การทำงานมีทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดี ขอให้ช่วยกันรักษาชื่อเสียง รักษาสิ่งที่ดีของหน่วยงานตลอดไป

"วันนี้ถึงแม้จะพ้นหน้าที่ไป แต่ยังมีภาระต่อครอบครัวที่ต้องดูแล ขอให้วางแผนการใช้ชีวิตให้มีความสุข ขอให้ใช้ความรู้ความสามารถคอยเป็นที่ปรึกษากับข้าราชการรุ่นใหม่ และขอให้ทุกคนมีสติในการครองตน ครองเรือน และมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างพอเพียง ขอให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวของครอบครัวและลูกหลานต่อไป" นายกฯกล่าว

จากนั้นนายกฯได้ร่วมถ่ายรูปพร้อมมอบเหรียญที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมด้วยผ้าไหมจิตรลดาให้กับข้าราชการ และลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ โดยนายกฯได้สอบถามความเป็นอยู่ และการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุราชการกับข้าราชการ และลูกจ้างประจำอย่างเป็นกันเอง


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend