ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

เรียนรู้การทรงงานผ่านนิทรรศการทรงคุณค่า

1.50K 57
เรียนรู้การทรงงานผ่านนิทรรศการทรงคุณค่า

เรียนรู้การทรงงานผ่านนิทรรศการทรงคุณค่า ผ่านนิทรรศการ"ศิระกราน พระภูบาลนวมินทร์" ซึ่งมีจุดเด่นพิรามิดหัวกลับ ดังที่เคยทรงเปรียบว่าเหมือนพระราชภาระที่ทรงมีต่อประเทศไทย

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล โดยหน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช ได้จัดนิทรรศการ"ศิระกราน พระภูบาลนวมินทร์"ซึ่งจุดเด่น คือ ซุ้มสัญลักษณ์ขนาดใหญ่ ภายนอกเป็นภาพพิรามิดกลับหัว โดยสอดคล้อง กับบทพระราชทานสัมภาษณ์แก่ผู้สื่อข่าวนิตยสารเนชั่นแนลจิโอกราฟฟิก เมื่อพ.ศ.2525 ว่า"...เคยมีผู้กล่าวไว้ว่า ราชอาณาจักรนั้นเปรียบเสมือนพิรามิด มีพระมหากษัตริย์อยู่บนยอด และมีราษฎรอยู่เบื้องล่าง แต่สำหรับประเทศไทยแล้ว ทุกอย่างดูเหมือนจะตรงกันข้าม นั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้ข้าพเจ้าต้องปวดคอ และบริเวณไหล่อยู่เสมอ"โดยมีศ.ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภาคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ บริเวณพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน เมื่อวันก่อนรศ.พญ.ตุ้มทิพย์ แสงรุจิ รศ.พญ.ตุ้มทิพย์ แสงรุจิหัวหน้าหน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดนิทรรศการครั้งนี้เพื่ออรวบรวมพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเผยแพร่แก่คนไทย โดยเฉพาะบุคลากรและนักศึกษาของศิริราชได้น้อมนำมาเป็นเครื่องเตือนใจให้ปฏิบัติหน้าที่และดำรงตนด้วยความดีงามถวายแด่พระองค์ท่าน ผู้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจมากมายเพื่อพสกนิกรตลอดพระชนม์ชีพ "นิทรรศการประกอบด้วยพิรามิดหัวกลับ ดังที่เคยทรงเปรียบว่าเหมือนพระราชภาระที่ทรงมีต่อประเทศไทย ตกแต่งด้วยภาพพระราชกรณียกิจในช่วงเวลาต่างๆ ทั้ง 4 ภูมิภาคที่หาชมได้ยาก จงใจจัดตั้งไว้กลางแจ้งท่ามกลางแดด ฝน เพื่อสื่อถึงความยากลำบากตรากตรำ บริเวณโดยรอบยังจัดแสดงภาพพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อศิริราชตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ส่วนภายในอาคารพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงวิดีทัศน์สื่อประสม ที่เรียงร้อยด้วยภาพและภาพยนตร์หาชมยากประกอบบทเพลงพระราชนิพนธ์อันไพเราะ นอกจากนี้ยังจัดให้มีการบรรยายพิเศษโดยศ.พิเศษ ดร.นพ.สรรใจ แสงวิเชียรและศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อศิริราช และมีอดีตช่างภาพตามเสด็จจะมาเล่าถึงเหตุการณ์ต่างๆ อันเป็นที่มาของภาพในนิทรรศการตามวาระอันควร ระหว่างเดือนกันยายนถึงกลางเดือนตุลาคม"รศ.พญ.ตุ้มทิพย์ แจกแจงรายละเอียดวิดีทัศน์สื่อประสมภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการ"ศิระกราน พระภูบาลนวมินทร์"โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้ถึงวันที่31 ตุลาคมนี้เวลา 10.00-17.00 น. ปิดวันอังคาร วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่ 25-27 ตุลาคม สอบถามเพิ่มเติมโทร.0-2419-2618-9, 0-2419-2601


เรื่องโดย คมชัดลึก | ภาพโดย คมชัดลึก
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend