ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2564

ราชกิจจาฯประกาศตั้ง กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว และยุบ ศชต. รวมกับ ตำรวจภูธรภาค.9

2.63K 104
ราชกิจจาฯประกาศตั้ง กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว และยุบ ศชต. รวมกับ ตำรวจภูธรภาค.9

ราชกิจจาฯประกาศตั้ง กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว และยุบ ศชต. รวมกับ ตำรวจภูธรภาค.9 โดยให้มีผลพรุ่งนี้

                             เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา   ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 134 ตอนนี้ 89 ก พระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ฉบับที่3) พ.ศ. 2560 ใจความว่า  ให้ยุบเลิก ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศชต.) และจัดตั้งกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว  โดยให้ภารกิจเกี่ยวกับการบริการ ช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก และให้ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว มาไว้ที่ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว มีผลนับตั้งแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจุเบกษา                ทั้งนี้ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ ระบุเหตุผลว่า ในปัจจุบันอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้มีปริมาณนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อให้การดูแลรักษาความปลอดภัย การให้บริการ การให้ความช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สมควรยกฐานะกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว สังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง และจัดตั้งขึ้นเป็นกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ               นอกจากนี้โดยที่สถานการณ์การก่อเหตุความไม่สงบ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการกระจายตัวไปยังพื้นที่อื่นๆ นอกเหนือจากพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้  ดังนั้น เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกัน ในการปฏิบัติหน้าที่ ระหว่างศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และตำรวจภูธรภาค 9 อันจะทำให้การแก้ไขปัญหาการก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่ดังกล่าวมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สมควรยุบรวบ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้ากับตำรวจภูธรภาค 9 จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้                 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ทั้งนี้  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้กำหนดตำแหน่ง ในกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว รองรับไว้แล้ว โดยยังไม่มีการแต่งตั้งตัวบุคคลดำรงตำแหน่ง  ประกอบด้วย ผู้บัญชาการ 1 ตำแหน่ง รองผู้บัญชาการ 2 ตำแหน่ง ผู้บังคับการ 4 ตำแหน่ง ขณะที่ตัดโอนตำแหน่ง ใน ศชต.ไปยัง บช.ภ.9 และบช.ตำรวจท่องเที่ยว

 

 


เรื่องโดย สุริยา ปะตะทะโย | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend