ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2563

เหตุผล "สรยุทธ" ไม่ได้รับประกันตัว

38.82K 865

เหตุผลที่ศาลฏีกามีคำสั่งไม่ให้ประกันตัวในชั้นนี้ เพราะคดีต้องห้ามฏีกาในข้อเท็จจริง ซึ่งศาลชั้นต้นพิพากษาโทษจำคุกนายสรยุทธ กระทงละ 3 ปี 4 เดือน รวม 6 กระทง และศาลอุทธรณ์พิพากษายืน กรณีจึงต้องด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคหนึ่ง ที่ว่า คดีที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลล่าง และให้ลงโทษจำคุกจำเลยในแต่ละข้อหาไม่เกินห้าปี ห้ามไม่ให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง คือฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงไม่ได้

คดีที่ต้องห้ามฎีกา ปัญหาข้อเท็จจริงตามประวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคหนึ่งนั้น คู่ความยังมีสิทธิฎีกาได้ หากผู้พิพากษาที่พิจารณาและลงลายมือชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้น หรือ ศาลอุทธรณ์พิเคราะห์เห็นว่าข้อความที่ตัดสินนั้นเป็นปัญหาสำคัญอันควรสู่ศาลสูงสุด และอนุญาตให้ฎีกา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 221

แม้คดีของนายสรยุทธจะต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง แต่หากผู้พิพากษาที่พิจารณาและลงลายมือชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ฎีกา นายสรยุทธก็มีสิทธิ์ฎีกาได้

สำหรับการขอปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกานั้น เป็นสิทธิของนายสรยุทธที่จะยื่นเข้ามาใหม่ได้ // ทนายจำเลยมักจะดำเนินการในเรื่องขอให้ผู้พิพากษาอนุญาตให้ฎีกา จึงขึ้นอยู่กับว่าศาลฏีกาจะให้ประกันตัวหรือไม่


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend