ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2564

ครม.เห็นชอบแต่งตั้งโยกย้าย "ข้าราชการ"14 ตำแหน่ง

3.66K 82
ครม.เห็นชอบแต่งตั้งโยกย้าย ข้าราชการ14 ตำแหน่ง

"ครม." เห็นชอบย้ายข้าราชการ 4 กระทรวง" ศธ.-รง.อุตฯ-สำนักงบฯ " 14 ตำแหน่ง ระบุ "สุทธิ สุโกศล" ขึ้นอธิบดีกพร.-"กอบชัย"นั่งเก้าอี้อธิบดีกรมส่งเสริมอุดฯ

        ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 29 ส.ค. 2560 - พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมครม. มีมติเห็นชอบให้โอนย้าย พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักนายกฯ สังกัดสำนักปลัดสำนักนายกฯ เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการและทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ให้เข้าปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งใหม่นับแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง.         พล.ท.สรรเสริญ กล่าวด้วยว่านอกจากนั้น ครม.ยังเห็นชอบการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงอีกหลายกระทรวง ได้แก่ 1.กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 4 ตำแหน่ง ได้แก่ นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไปดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาการศึกษา, นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไปดำรงตำแหน่งปลัดกทรวงศึกษาธิการ, นายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการ สพฐ. ไปดำรงตำแหน่งเลขาธิการ สพฐ. , น.ส.ดุริยา อมตวิวัฒน์ ศึกษาธิการภาค 13 (อุบลราชธานี) ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้นับตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง          2. กระทรวงแรงงาน จำนวน 4 ตำแหน่งเพื่อทดแทนผู้ที่เกษียณอายุราชการ ได้แก่ นายสุทธิ สุโกศล ผู้ตรวจราชการกระทรวง ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน(กพร.), นางเพชรรัตน์ สินอวย ผู้ตรวจราชการฯ ไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง, นายวิวัฒน์ ตังหงส์ ผู้ตรวจราชการฯ ไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง และ นายสมเกียรติ บุญทอง ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการฯ ทั้งนี้ผลการแต่งตั้งนับตั้งแต่วันทีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง          พล.ท.สรรเสริญ กล่าวต่อว่า 3. กระทรวงอุตสาหกรรม จำนวน 5 ตำแหน่งเพื่อทดแทนข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ ได้แก่ นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ รองรองปลัดกระทรวง ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, นายสมบูรณ์ ยินดียั่งยืนอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง,นายณัฐพล รังสิตพล ผู้ตรวจราชการกระทรวง ไปดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม,นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง และนายอภิจิณ โชติกเสถียร ผู้ตรวจราชการกระทรวง ไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง,         4. สำนักงบประมาณ คือน.ส.อมรวดีจักรไพวงศ์ ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ ไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ        

          


เรื่องโดย คมชัดลึก | ภาพโดย คมชัดลึก
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend