ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2564

"ยิ่งลักษณ์-บุญทรง" อุทธรณ์ได้

2.40K 112
ยิ่งลักษณ์-บุญทรง อุทธรณ์ได้

ผู้สื่อข่าวรายงานถึงขั้นตอนการยื่นอุทธรณ์คดีอาญาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญฯ ปี 2560 มาตรา 195 โดยที่ไม่ต้องมีพยานหลักฐานใหม่ตามรัฐธรรมนูญฯ เดิมปี 2550 ว่า ภายหลังที่องค์คณะฯ จำนำข้าวที่มี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีตกเป็นจำเลย และองค์คณะฯคดีทุจริตการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือจีทูจี ที่นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ และพวกรวม 26 คน เป็นจำเลย มีคำพิพากษาแล้ว ซึ่งนัดฟังคำตัดสินพร้อมกันในวันที่ 25 ส.ค.2560 นี้

เมื่อรัฐธรรมนูญใหม่ได้มีผลบังคับใช้แล้ว ทำให้คู่ความทั้ง 2 คดี สามารถใช้สิทธิยื่นอุทธรณ์ได้ตามหลักที่บัญญัติไว้ใน มาตรา 195 คือ ให้คู่ความ ยื่นคำอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ได้ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง มีคําพิพากษาคดีนั้นๆ

หลังจากยื่นอุทธรณ์แล้ว ในการวินิจฉัยอุทธรณ์ของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ก็ให้ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา (ที่ขณะมีผู้พิพากษาศาลฎีกาที่มีสิทธิร่วมประชุมใหญ่ประมาณ 166 คน) เลือกองค์คณะศาลฎีกา 9 คน ที่ประกอบด้วยผู้พิพากษาในศาลฎีการะดับที่ไม่ต่ำกว่า หัวหน้าคณะในศาลฎีกา หรือผู้พิพากษาอาวุโสที่เคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหัวหน้าคณะในศาลฎีกาก็ได้ ซึ่งทั้ง 2 ส่วนนี้ต้องไม่เคยร่วมพิจารณาคดีที่ถูกตัดสินนั้นมาก่อน เป็นผู้วินิจฉัยคำอุทธรณ์ และเมื่อองค์คณะของศาลฎีกาดังกล่าวได้วินิจฉัยแล้ว ให้ถือว่าคําวินิจฉัยนั้นเป็นคําวินิจฉัยอุทธรณ์ของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา

อย่างไรก็ดีก่อนจะยื่นคำอุทธรณ์ จำเลยที่ถูกตัดสินลงโทษ ก็สามารถยื่นหลักทรัพย์ขอประกันตัวระหว่างอุทธรณ์ได้ โดยยื่นประกันในวันที่ศาลมีคำพิพากษาแต่จะได้รับการประกันตัวหรือไม่เป็นดุลยพินิจของศาล


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend