ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564

รองนายกฯ พอใจ พื้นที่จัดประชุม ครม.สัญจร

1.15K 53
รองนายกฯ พอใจพื้นที่จัดประชุม ครม.สัญจร

นครราชสีมา วันนี้ (20 สิงหาคม 2560) เวลา 13.45 น. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เข้าตรวจเยี่ยมพื้นที่การจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานรี และนายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผวจ.นครราชสีมาและคณะให้การต้อนรับพร้อมรายงานการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ

พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงความรู้สึกภายหลังการเข้าตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่เพื่อรองรับการประชุม ครม.สัญจร ที่ มทส. ในวันนี้ว่า จากการลงพื้นที่ของฝ่ายต่าง ๆ และทีมล่วงหน้า ทั้งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) รวมถึงฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจากตรวจเยี่ยมวันนี้รู้สึกพึงพอใจอย่างยิ่งกับการเตรียมความพร้อมของ มทส. ที่ระดมสรรพกำลังเตรียมการทั้งด้านอาคารสถานที ห้องประชุม และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อรองรับการประชุมไว้อย่างดี พร้อมเต็มที่แล้ว คาดว่าในวันจัดประชุมก็จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ทางด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อาจหาญ ผู้อำนวยการเทคโนธานี กล่าวว่า โอกาสสำคัญที่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี จะเดินทางมาประชุมครม. สัญจรที่ มทส. เราจึงขอโอกาสในการนำเสนอนิทรรศการผลงานเด่นของมหาวิทยาลัย จำนวน 2 เรื่อง คือ Smart Farm ซึ่งสอดรับกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เน้นในเรื่องการเกษตรแปลงใหญ่ ซึ่งการที่จะทำอย่างนั้นได้ต้องใช้ข้อมูลและความร่วมมือมากมาย เราจึงใช้วิศวกรรมเกษตร การจัดการเครื่องมือทางมด้านการเกษตร เพื่อบริหารจัดการการทำเกษตรแปลงใหญ่ การใช้ข้อมูลสารสนเทศ เช่น ด้านสภาพภูมิอากาศ ข้อมูลด้านเกษตรอัจฉริยะ ใช้ระบบ Sensor มาช่วยบริหารจัดการ เพื่อเกษตรกรสามรรถนำไปปรับใช้ได้

อีกด้านเราจะแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของมหาวิทยาลัย ในด้านเรามีนวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร เป็นที่ยอมรับทั่วไป ซึ่งก็สอดรับกับนโยบบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม รวมถึงการนำขยะมาแปรรูปเป็นพลังงาน หรือ Waste 2 Energy Corner ด้วย

ส่วนการผลักดันในฐานะมหาวิทยาลัย มทส. จะนำเสนอภาพรวมของมหาวิทยาลัยในการใช้พื้นที่ป่าเสื่อมโทรม 7,000 ไร่ ที่ได้ดำเนินพันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอน และการดำเนินกิกกรรมทางวิชาการเป็นที่เรียบร้อยและพึงพอใจ เราติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับประเทศและนานาชาติ ถือเป็นความสำเร็จและคุ้มค่าของรัฐบาลในการลงทุนจัดตั้งมหาวิทยาลัยในภูมิภาคแห่งนี้ ตลอดระยะเวลา 27 ปี และขณะนี้มหาวิทยาลัยไม่ได้จัดการศึกษาเพียงอย่างเดียว แต่เรายังมีการจัดการเรื่องสุขภาวะของประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วย การมีโรงพยาบาลขนาดใหญ่ซึ่งรองรับการรักษาพยาบาลของประชาชนในพื้นที่ เชื่อมโยงกับโรงพยาบาลมหาราช และโรงพยาบาลอื่น ๆ ในกระทรวงสาธารณสุข เพราะฉะนั้นเราจึงต้องร่วมผลักดันเรื่องการขอใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อสะดวกกับการบริหารจัดการต่อไป


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend