ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2564

วิษณุ เผย 120 อรหันต์ปฏิรูป "คสช."มีสิทธิตั้งเป็น"ส.ว."

48 0
วิษณุ เผย 120 อรหันต์ปฏิรูป คสช.มีสิทธิตั้งเป็นส.ว.

"วิษณุ" แจง 3 ภารกิจ "120อรหันต์ปฏิรูปประเทศ" ชี้ หน่วยงานใดไม่เดินตาม มีบทลงโทษ ใครมาเป็นรบ.เปลี่ยนตัวได้ตามกม. โว แต่ละคนที่เลือก เป็นคนดีจาก "สปช.-สปท."

            16 ส.ค.60 -นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงภารกิจของคณะกรรมการปฏิรูป11คณะ ตามที่ครม.เห็นชอบ จำนวน 120 คน มี 3 ประการ ภารกิจแรกที่ถือว่าเป็นงานเร่งด่วนคือ การยกร่างแผนการปฏิรูปประเทศ ภายในระยะเวลา 8 เดือน คาดว่า เม.ย.61 จะแล้วเสร็จประกาศใช้ได้ 2. การติดตามดูแลหน่วยงานของรัฐว่าปฏิบัติหรือเดินตามแผนการปฏิรูปหรือไม่ หากพบว่า หน่วยงานใดไม่ปฏิบัติตามสามารถตักเตือนแนะนำได้ ถ้ายังไม่เชื่อฟังให้รายงานนายกรัฐมนตรี หรือคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเพื่อใช้มาตรการทางกฎหมายต่อไป ซึ่งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติสามารถกำหนดบทลงโทษต่างๆ หากบทลงโทษนั้นไม่เพียงพอสามารถใช้มาตรการฟ้องสังคมโดยออกประกาศหรือแจ้งต่อสภา หรือส่งให้คณะกรรมการป.ป.ช. ได้ เพราะบทลงโทษต้องมีความศักดิ์สิทธิ์ แต่ไม่ใช่ไปลงโทษหรือแกล้งใครง่ายๆ และภารกิจที่ 3. คณะกรรมการปฏิรูปต้องลงมือทำเอง  เช่น การยกร่างปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือระเบียบต่างๆ           นายวิษณุ กล่าวว่า ขณะนี้คณะกรรมการปฏิรูปสามารถประชุมนัดแรกได้แล้ว แต่จะมีการประชุมร่วมของประธานคณะกรรมการปฏิรูปทุกคณะก่อน โดยคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติจะส่งกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 1 คน มาเป็นประธานเพื่อตกลงกติกาก่อนที่จะให้แต่ละคณะแยกย้ายไปดำเนินการ  และอีก 1 – 2 วันนี้ ตนจะเชิญเลขาธิการคณะกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) มาหารือถึงการเตรียมการต่างๆ ทั้งนี้ ตามรัฐธรรมนูญกำหนดให้แผนปฏิรูปประเทศต้องเสร็จภายใน 1 ปี แต่ไม่มีข้อขัดข้องอันใดที่จะปฏิบัติไปก่อนโดยที่ไม่มีแผนการ นอกจากนี้ ในกฎหมายได้กำหนดว่า จะต้องมีการรายงานผลความคืบหน้าการดำเนินการที่ปรากฏเป็นรูปธรรมทุกปีตลอดระยะเวลา 5 ปี            นายวิษณุ กล่าวว่า หลังจากนี้ไม่ว่าใครมาเป็นรัฐบาลสามารถเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลในคณะกรรมการปฏิรูปได้โดยมีเงื่อนไขอยู่ในพ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2560แต่ไม่ใช่เปลี่ยนแปลงตามใจชอบ ประเภทที่ให้ออกโดยอ้างเหตุผลเรื่องหย่อนประสิทธิภาพต้องระวัง เพราะถูกฟ้องมานักต่อนักแล้ว อย่างไรก็ตาม การทำงานของคณะกรรมการปฏิรูปไม่จำเป็นต้องยื่นแสดงรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อป.ป.ช.เพราะขนาดสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ยังไม่ต้องยื่น อีกทั้งคณะกรรมการปฏิรูปชุดนี้มีอำนาจน้อยกว่าสปท.เสียอีก                          ผู้สื่อข่าวถามว่า มีการวิพากษ์วิจารณ์รายชื่อคณะกรรมการปฏิรูปส่วนใหญ่ล้วนเป็นคนหน้าเดิมจากสปท.และสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ทั้งสิ้น นายวิษณุ กล่าวว่า ไม่เป็นความจริง แต่ละคณะจะมีสัดส่วนของคนจากสปท.อยู่ ไม่ใช่คนจากสปท.ทั้งหมด ตอนแต่งตั้งสมาชิก สปช.หรือสปท.เขาพยายามคัดคนดีเข้ามา เมื่อถึงเวลายุบสองสภานี้จนตั้งคณะกรรมการปฏิรูปแล้วจะต้องหาคนดีมันนึกได้อยู่ในแวดวงแค่นี้ แต่ไม่ถึงขนาดเป็นหัวกะทิ เราดูจากการหมั่นเข้าประชุม การทำหน้าที่ รวมถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพราะคนในคณะกรรมการปฏิรูปคือ คนต้องนั่งลงมือทำงาน ไม่ใช่ฝัน ถ้าคิดว่า จะฝันให้ไปอยู่ในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ            เมื่อถามว่า คณะกรรมการปฏิรูปมีสิทธิ์ได้รับการสรรหาเป็น 250 ส.ว.ชุดแรกหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ต้องลาออกจากคณะกรรมการปฏิรูปก่อน แต่ไม่มีเงื่อนไขว่า ต้องลาออกภายในกี่วัน             ส่วนความคืบหน้าการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติตามพ.ร.บ.การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2560 นั้น นายวิษณุ กล่าวว่า จะมีการเสนอรายชื่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเข้าสู่ที่ประชุมเพื่อขอความเห็นชอบในวันที่ 29 .ค.


เรื่องโดย คมชัดลึก | ภาพโดย คมชัดลึก
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend