ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2564

ไม่เซ็ทซีโร่ "กสม." แถมต่ออายุ 3 ปี

2.22K 79
ไม่เซ็ทซีโร่ กสม. แถมต่ออายุ 3 ปี

"กมธ.ฯของ สนช." ไม่เซ็ทซีโร่ "กสม." ต่ออายุอีก3ปี - ปรับดีกรีความเชี่ยวชาญในสายงานเป็นไม่ต่ำ 10ปี คุมการสรรหาต้องได้มาตรฐาน-ส่งเสริมความเป็นพหุสังคม

วันที่ 14 สิงหาคม 2560 -- ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีคำสั่งนัดประชุมสนช. ในวันที่ 17 ส.ค. เพื่อพิจารณาร่างกฎหมายที่สำคัญ คือ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ซึ่งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) เป็นผู้เสนอในวาระสอง และวาระสาม หลังจากที่คณะกรรมาธิการ (กมธ.) ของ สนช. ที่มี พล.ร.อ.วัลลภ เกิดผล เป็นประธาน กมธ.ฯ ได้พิจารณาปรับปรุงและแก้ไขแล้วเสร็จ

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า สำหรับเนื้อหาของร่าง พ.ร.ป.กสม. ที่กมธ.ของสนช. ปรับปรุงนั้น มีสาระสำคัญ อาทิ คุณสมบัติของ คณะกรรมการ กสม. ทั้ง 7 คน ที่ปรับระยะเวลาของการมีประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในด้านการทำงาน, การสอน, การวิจัย ด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึงมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการบริหารงานภาครัฐที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ไม่น้อยกว่า 10 ปีในทุกสายความรู้ ความเชี่ยวชาญ จากเดิมที่ระบุระยะขั้นต่ำคือไม่น้อยกว่า 5 ปี

ขณะที่บทเฉพาะกาลว่าด้วยการดำรงตำแหน่งของกสม.ชุดปัจจุบัน นั้น ถูกปรับรายละเอียดจากร่างที่กรธ. เสนอ คือ ให้กสม. ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนวันที่กฎหมายบังคับให้ ให้อยู่ต่อจนครบเวลา 3 ปี และไม่ให้นำการพ้นจากตำแหน่งเพราะขาดคุณสมบัติ อาทิ อายุเกิน 70 ปี, สุขภาพดีปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ, มีความซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์หรือมีลักษณะต้องห้าม อาทิ เคยเป็นข้าราชการการเมืองไม่พ้นระยะ 10 ปีก่อนเข้ารับการสรรหา เป็นต้น มาบังคับใช้

สำหรับกรณีที่ต้องสรรหากรรมการ กสม. นั้นบทเฉพาะกาล กำหนดให้ คณะกรรมการสรรหา ต้องสรรหาให้แล้วเสร็จ ภายใน 90 วัน โดยมีขั้นตอนคือ ภายใน 30 วันต้องกำหนดระเบียบกับการจดแจ้งหรือรับจดแจ้งองค์กรเอกชนที่มีสิทธิส่งผู้สมัครเข้ารับการสรรหาให้เสร็จ , ภายใน 30 วันต้องประกาศการจดแจ้งดังกล่าว จากนั้้นภายใน 30 วัน องค์กรเอกชนที่จดแจ้งต้องคัดเลือกกันเองเพื่อส่งตัวแทนเข้ารับการสรรหา ทั้งนี้หากมีกรณีที่ต้องวินิจฉัยคุณสมบัติของ กสม. ชุดปัจจุบัน กำหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา โดยกำหนดระยะเวลาต้องวินิจิฉัยให้เสร็จ ภายใน 20 วัน.


เรื่องโดย คมชัดลึก | ภาพโดย คมชัดลึก
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend