ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2564

“องอาจ” แนะ กรธ. 4 ประเด็น วางกลไกจัด ลต. สุจริตที่ยงธรรม

55 0
“องอาจ” แนะ กรธ. 4 ประเด็น วางกลไกจัด ลต. สุจริตที่ยงธรรม

“องอาจ” แนะ กรธ. 4 ประเด็น จัด ลต. สุจริตที่ยงธรรม ชี้ต้องวางกลไกป้องกันโกง ลต. ให้ชัดเจน เพราะถือเป้นจุดเริ่มต้นวงจรอุบาทว์การเมือง

          นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กำลังยกร่างอยู่ขณะนี้ว่า นอกเหนือจากแนวคิดเรื่องเบอร์ผู้สมัครที่ กรธ. เสนอให้แต่ละเขตเลือกตั้งจับสลากเบอร์ผู้สมัคร โดยที่ผู้สมัครจากพรรคการเมืองเดียวกันอาจมีเบอร์ไม่เหมือนกันทั่วประเทศแล้ว ตนอยากฝากให้ กรธ. ตั้งเป้าหมายในการออกแบบกฎหมายเลือกตั้ง ให้เกิดการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมเพื่อทำให้เกิดการยอมรับจากทุกฝ่าย ซึ่งควรกำหนดแนวทางที่สำคัญในกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. ดังนี้ 1.การออกกฎหมายและการบังคับใช้ต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน 2.ควรมีกลไกป้องกันการทุจริตเลือกตั้งทุกรูปแบบ รวมทั้งมีกลไกป้องกันการซื้อเสียงอย่างชัดเจน 3.สร้างมาตรการป้องกันการใช้อำนาจรัฐผ่านเครือข่ายข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อประโยชน์ของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งหรือผู้สมัครคนใดคนหนึ่ง 4.กำหนดการใช้สื่อดิจิตัลและโซเชียลมีเดียต่างๆ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม           “โดยเฉพาะกลไกป้องกันการทุจริตและกลไกป้องกันการซื้อเสียง ควรมีมาตรการที่เข้มข้นเพื่อลดการทุจริตและป้องกันการซื้อเสียงให้ได้ผลมากที่สุด เนื่องจากการทุจริตเลือกตั้งและการซื้อเสียงถือเป็นจุดเริ่มต้นของวงจรอุบาทว์ทางการเมือง คือเมื่อทุจริตเลือกตั้งและซื้อเสียงจนชนะเลือกตั้งเข้าไปมีอำนาจรัฐแล้วก็ใช้อำนาจรัฐแสวงหาประโยชน์ทำการทุจริตรูปแบบต่างๆ จนมีทรัพย์สินเงินทองมากมายมาใช้ในการทุจริตเลือกตั้งและซื้อเสียงเพื่อให้กลับเข้ามามีอำนาจอีก วนเวียนอยู่เช่นนี้ไปอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการมีกลไกป้องกันทุจริตเลือกตั้งและป้องกันการซื้อเสียงที่เข้มข้น จึงเป็นมาตรการสำคัญส่วนหนึ่งที่จะช่วยทำให้การเลือกตั้ง ส.ส. มีความสุจริตและเที่ยงธรรมได้” นายองอาจกล่าว


เรื่องโดย คมชัดลึก | ภาพโดย คมชัดลึก
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend