ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2564

โอด!! ยื่น ปธ.สนช.ปรับแก้ร่างพ.ร.บ.ภาษีที่ดินฯ.

86 0
โอด!! ยื่น ปธ.สนช.ปรับแก้ร่างพ.ร.บ.ภาษีที่ดินฯ.

ตัวแทนสมาคม-ผู้ประกอบการสนามมกอล์ฟ  ยื่น ปธ.สนช.ปรับแก้ร่างพ.ร.บ.ภาษีที่ดินฯ ให้สนามกอล์ฟได้รับการยกเว้นเก็บภาษีที่ดิน หวั่นกว่า 300สนามไม่รอด!!

          วันที่ 11 ส.ค. 2560-  ที่รัฐสภา นายพรสิทธิ์  ศรีอรทัยกุล ตัวแทนสมาคมสนามกอล์ฟไทย พร้อมด้วยสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยและสมาคมกอล์ฟอาชีพสตรี สมาคมกอล์ฟผู้อาวุโสไทย ฯลฯ  ได้เข้ายื่นหนังสื่อต่อ นายพรเพชร วิชิชลชัย  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) เพื่อขอความเป็นธรรมให้กับกีฬากอล์ฟและผู้ประกอบการสนามกอล์ฟเอกชน          นายพรสิทธิ์ กล่าวว่า ขอให้คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ. ...สภานิติบัญญัติแห่งชาติ กำหนดให้สนามกีฬาหรือสถานที่ให้บริการด้านกีฬาทุกชนิดเป็นที่ดินอีกประเภทหนึ่ง ที่มีอัตราภาษีที่ดินถูกเป็นพิเศษเพิ่มขึ้นจากที่กำหนดไว้ในมาตรา 34 ในร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว หรือกำหนดให้ชัดเจนในมาตรา 51 หรือบทบัญญัติว่าด้วยการลดหรือยกเว้นภาษีที่ดิน  โดยให้สนามกอล์ฟและสนามกีฬาอื่นๆทุกชนิดได้รับการลดหรือยกเว้นภาษีที่ดินแทนที่จะให้กระทำโดยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกา         นายพรสิทธิ์ กล่าวอีกว่า ขณะนี้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯของสนช. กำลังพิจารณากฎหมายดังกล่าว ซึ่งเป็นการปฏิรูประบบโครงสร้างภาษีเพื่อออกมาใช้แทนกฎหมายภาษีโรงเรือนและที่ดิน และกฎหมายว่าด้วยภาษีบำรุงท้องที่ อย่างไรก็ตาม หากการกำหนดตามที่ร่างพ.รบ.ภาษีที่ดินฯ พิจารณา จะส่งผลให้สนามกอล์ฟเอกชนในประเทศซึ่งมีอยู่ประมาน 300 สนามเศษ  ซึ่งแต่ละสนามมีจำนวนที่ดิน 350-450 ไร่ ก็จะเสียภาษีตั้งแต่ 20 ล้านต่อปีขึ้นไปซึ่งเป็นจำนวนที่มากกว่าภาษีที่ต้องเสียให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดินที่ใช้บังคับอยู่ขณะนี้เกือบ 10 เท่า จะทำให้ไม่มีสนามกอล์ฟเอกชนแห่งใดในประเทศอยู่รอดหรือดำรงอยู่ได้ เนื่องจากยังต้องมีภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องอีกด้วยมากมาย          "ดังนั้น หากยังคำนวณภาษีเช่นนั้นสนามกอล์ฟทั้งหมดก็คงประสบภาวะขาดทุนคงต้องยกเลิกและหันไปใช้ที่ดินสนามกอล์ฟเพื่อการเกษตรกรรมหรือเพื่อกิจการอื่นที่เสียภาษีที่ดินน้อยกว่า"นายพรสิทธิ์ กล่าว  


เรื่องโดย คมชัดลึก | ภาพโดย คมชัดลึก
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend