ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564

ยื่นศาลรธน.วินิจฉัย พ.ร.บ.ยุทธศาสตร์ชาติ

37 0
ยื่นศาลรธน.วินิจฉัย พ.ร.บ.ยุทธศาสตร์ชาติ

"ศรีสุวรรณ" ยื่นศาลรธน.วินิจฉัย พ.ร.บ.ยุทธศาสตร์ชาติ ขัดรธน.ม 77 ไม่รับฟังความเห็นปชช.

สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย นำโดยนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการฯ เข้ายื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญมาตรา 213 ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า พ.ร.บ.การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 เข้าข่ายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา  65  และมาตรา 77 หรือไม่ โดยระบุว่า กฎหมายดังกล่าวเป็นการกำหนดยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี เกี่ยวข้องกับประชาชนทุกคน แต่การดำเนินการจัดทำกลับไม่มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างทั่วถึง นอกจากนั้นยังพบว่าร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีมีการจัดทำไว้ก่อนที่จะมีการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว  ถือเป็นกระทำที่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ มาตรา 65  เนื่องจากเป็นการไม่ให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของประชาชน   อีกทั้งในมาตรา  28 ( 4) ของกฎหมายดังกล่าว ที่รัฐบาลกำหนดให้ การทำยุทธศาสตร์ชาติงดเว้นให้ไม่ต้องรับฟังความคิดเห็นประชาชน ก็ขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 77 วรรคสอง ที่กำหนดว่าการออกกฎหมายใด ๆ จะต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน   ดังนั้นเมื่อพ.ร.บ.การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 มีศักดิ์เป็นแค่พระราชบัญญัติซึ่งถือเป็นกฎหมายลูก  จะมายกเว้นรัฐธรรมนูญที่มีศักดิ์สูงกว่าและถือเป็นกฎหมายแม่ได้อย่างไร  ทั้งนี้หากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ากฎหมายฉบับนี้ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญก็จะมีผลให้พ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 ที่ประกาศใช้พร้อมกันเป็นโมฆะไปด้วยเพราะกฎหมายสองฉบับนี้สอดคล้องกัน 

 


เรื่องโดย คมชัดลึก | ภาพโดย คมชัดลึก
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend