ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2564

"คสช."จ่องัด"ม.44"ตั้งสนง.ทรัพยากรน้ำฯขึ้นตรงนายกฯ

51 0
 คสช.จ่องัดม.44ตั้งสนง.ทรัพยากรน้ำฯขึ้นตรงนายกฯ

"คสช."จ่องัดม.44ยุบหน่วยงานบริหารจัดการน้ำทั่งหมด ให้ขึ้นตรง "นายกฯ" ในชื่อ "สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ" พร้อมแก้สรรหาผู้บริหารอุดมศึกษา เพิ่มประสิทธิภาพ"ปปง."

          8 ส.ค.60 พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนมตรี แถลงการประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาว่า ที่ประชุมพิจารณาเตรียมใช้อำนาจตามมาตรา 44 จำนวน 3 ฉบับ ในการแก้ปัญหา 3 เรื่อง ประกอบด้วย 1.การยุบรวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำทั้งหมดให้อยู่ภายใต้สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยให้ตั้งหน่วยงานใหม่ชื่อว่า สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพราะรัฐบาลให้ความสำคัญในการบริหารจัดการน้ำและต้องการแก้ปัญหาด้วยความยั่งยืน ทั้งนี้ นายกฯ ในฐานะหัวหน้าคสช. ได้เน้นย้ำว่า การยุบรวมองค์กรดังกล่าวจะทำให้การแก้ไขปัญหาน้ำเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ลดงบประมาณ ป้องกันความซ้ำซ้อน และแก้ปัญหาน้ำอย่างยั่งยืน             พ.อ.อธิสิทธิ์ กล่าวว่า การเตรียมการใช้อำนาจตามมาตรา44เรื่องที่2.เพื่อแก้ปัญหาในเรื่องการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารในสถาบันอุดมศึกษา หลังจากที่ผ่านมาหลายสถาบัน ไม่สามารถดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปการศึกษาได้ โดยคำสั่งดังกล่าวจะมีผลให้สถาบันการศึกษามีอำนาจแต่งตั้งบุคคลที่ไม่ใช่ข้าราชการพลเรือน มาดำรงตำแหน่งเป็นอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณดี รวมถึงหัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ ได้ โดยให้มีคุณสมบัติตามที่ระเบียบข้าราชการพลเรือนกำหนด และเรื่องที่3. เป็นการพิจารณาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) โดยจะมีการแก้ไข ปรับปรุงองค์ประกอบการทำงาน เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น   


เรื่องโดย คมชัดลึก | ภาพโดย คมชัดลึก
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend