ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2564

จับตา ครม. ตั้ง "เลิศวิโรจน์" ขึ้นปลัดกระทรวงเกษตรฯ

2.76K 141
จับตา ครม. ตั้ง เลิศวิโรจน์ ขึ้นปลัดกระทรวงเกษตรฯ

เปิดวาระคณะรัฐมนตรี จับตาตั้ง "เลิศวิโรจน์" ขึ้น "ปลัดกระทรวงเกษตร" พร้อมชงของบ 2,000 ล้าน ช่วยน้ำท่วม

การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานการประชุม จับตาวาระแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูง ซึ่งคาดว่าจะมีดารแต่งตั้งในตำแหน่งแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิประจำส่วนราชการที่กำหนดไว้ 10 อัตรา แบ่งเป็นระดับระดับกระทรวง จาก ซี 10 ขึ้นซี11 จำนวน 5 ตำแหน่ง และระดับกรม จากซี 9 ขึ้นซี 10 จำนวน 5 ตำแหน่ง ซึ่งคสช.เปิดเอาไว้ โดยยังเหลือโควต้าอีก 8 ตำแหน่ง หลังปรับแต่งตั้งไป 2 ตำแหน่งเมื่อสัปดาห์ก่อนทั้งนี้มีชื่อนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขึ้นเป็นปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แทนนายธีรภัทร์ ประยูรสิทธิ ที่ถูกปรับย้ายพ้นเก้าอี้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วกระทรวงเกษตรฯจะของบฯกลาง 1,500-2,000 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค.ถึงปัจจุบัน รวม 35 จังหวัด 5.7 แสนครัวเรือน โดยจะชดเชยครัวเรือนละ 3,000 บาท ให้เกษตรกรนำไปใช้จ่ายในช่วงที่เกิดอุทกภัยและ ครม.ยังเตรียมเห็นชอบสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อดำเนินโครงการพักชำระหนี้ต้นเงิน และลดดอกเบี้ยให้สมาชิกสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/2560กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขออนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรโครงการสนับสนุนปัจจัยการผลิตปศุสัตว์ "โคบาลบูรพา" รวมทั้งขอเห็นชอบมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัยในภาคใต้กระทรวงการคลังขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ 1 ปี 2558 นอกจากนี้ยังขอความเห็นชอบร่างพ.ร.บ.การพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .....


เรื่องโดย คมชัดลึก | ภาพโดย คมชัดลึก
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend