ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2564

"กรธ." วาง29ประเด็น เขียนร่างพ.ร.ป.ส.ส.

22 0
กรธ. วาง29ประเด็น เขียนร่างพ.ร.ป.ส.ส.

“กรธ.”วาง 29 หลักการร่าง พ.ร.ป.ส.ส. ขยายเวลาออกเสียง ถึง 4 โมงเย็น, ใครนอนหลับทับสิทธิ์ อดสมัครตำแหน่งการเมือง-องค์กรอิสระ2ปี ผู้มีตำแหน่งถูกเด้งออกจากเก้าอี้

          5 สิงหาคม 2560 -- นายนรชิต สิงหเสนี โฆษกคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) แถลงถึงการวางหลักการเพื่อนำไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ว่า ตามข้อเสนอของนายประพันธ์ นัยโกวิท กรธ.ฐานะประธาน อนุกรรมาการศึกษาหลักการ่ราง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ทั้งหมด 39 ประเด็น ล่าสุด กรธ. ได้เห็นด้วยกับกรอบเบื้องต้น จำนวน  29 ประเด็น อาทิ หมายเลขผู้สมัคร ส.ส. ของพรรคการเมืองจะไม่ใช้เบอร์เดียวกันทั่วประเทศ แต่จะให้ใช้หมายเลขหาเสียงตามที่ผู้สมัครจับสลากได้ เพื่อให้ผู้สมัครส.ส.ใช้ความรู้ ความสามารถของตนเอง ไม่ใช่อาศัยหมายเลขของพรรคการเมืองเป็นตัวช่วยเรียกคะแนนเลือกตั้ง,  การกำหนดเขตเลือกตั้งกำหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) หารือกับพรรคการเมืองก่อนการแบ่งเขต โดยต้องยึดความสะดวกของผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งเป็นหลัก และไม่ควรใช้เขตหมู่บ้านเป็นข้อจำกัดต่อการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส.,   การนับคะแนนเลือกตั้ง ให้นับที่หน่วยเลือกตั้ง เพื่อให้ทราบผลคะแนนได้รวดเร็ว ส่วนเวลาการใช้สิทธิเลือกตั้งได้ปรับเวลา จากเดิม 08.00-15.00 น. ไปเป็นเวลา 08.00-16.00 น.           นายนรชิต แถลงต่อว่า สำหรับผู้ที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร จะต้องถูกตัดสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.,สมาชิกสภาท้องถิ่น, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ส.ว., ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง รวมถึงกรรมการองค์กรอิสระ เป็นเวลา 2 ปี หากเป็นบุคคลที่ดำรงตำแหน่งใดอยู่แล้ว ต้องพ้นจากตำแหน่งทันที,  ขณะที่การยื่นใบสมัครเลือกตั้ง ส.ส. ทั้งจะต้องเสียค่าธรรมเนียมคนละ 10,000 บาท แต่จะได้คืนครึ่งหนึ่งหากได้รับคะแนนเสียงเกินร้อยละ 5 ของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ทั้งนี้การยื่นสมัครต้องยื่นผ่านผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขต แต่หากมีกรณีฉุกเฉินหรือเหตุจำเป็นให้ยื่นสมัครผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์ได้      "ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการเลือกตั้ง กกต.ต้องหารือกับหัวหน้าพรรคการเมือง แต่หากมีค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ให้พรรคการเมืองรายงานต่อกกต. รับทราบ เพื่อวินิจฉัยว่าจะคิดรวมเป็นค่าใช้จ่ายเลือกตั้งหรือไม่ ขณะที่การหาเสียงผ่านระบบออนไลน์นั้น สามารถทำได้แต่พรรคการเมืองต้องแจ้งต่อ กกต.ก่อนและหากพบการหาเสียง ที่ไม่ใช่เป็นการทำของพรรคการเมืองต้องแจ้งให้กกต.รับทราบเช่นกัน ทั้งนี้ก่อนการออกเสียงลงคะแนนอย่างน้อย 3 วัน ห้ามหาเสียงแบบออนไลน์เพิ่มเติม แต่ยังมีสิทธิ์ส่งต่อได้  ขณะที่การทำแบบสำรวจความคิดเห็นที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งนั้น กกต.ต้องวางเงื่อนไขที่เหมาะสม" นายนรชิต กล่าว            นายนรชิต กล่าวด้วยว่าส่วนการร้องเรียนเรื่องทุจริตการเลือกตั้ง ให้ยื่นเรื่องต่อกกต. เพื่อวินิจฉั แต่หากคำวินิจฉัยของกกต. ไม่เป็นที่พอใจสามารถอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาได้ ส่วนกรณีที่การทุจริตที่เกี่ยวกับเส้นทางการเงินให้เป็นดุลยพินิจของ กกต. หากกกต. เห็นว่ามีมูลความผิด สามารถส่งเรื่องให้ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ป.ป.ง) ดำเนินการได้           ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากที่ กรธ. ได้วางหลักการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. และการได้มาซึ่ง ส.ว. แล้ว จะส่งรายละเอียดให้อนุกรรมการยกร่างบทบัญญัติ เขียนเป็นร่างกฎหมายรายมาตราต่อไป.


เรื่องโดย คมชัดลึก | ภาพโดย คมชัดลึก
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend