ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2564

“นายกฯ”ยัน 3 เสาหลักประชาธิปไตยถ่วงดุลกันได้

34 0
“นายกฯ”ยัน 3 เสาหลักประชาธิปไตยถ่วงดุลกันได้

“นายกฯ”ยัน 3 เสาหลักประชาธิปไตย ตรวจสอบถ่วงดุลกันได้ ไม่ก้าวล่วงอำนาจ บอกให้ความสำคัญปฏิรูป 2 อย่าง การมีส่วนร่วม-บังคับใช้กฎหมาย

          4  ม.ค.60 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวในรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตอนหนึ่งว่า สำหรับเส้นทางการเดินหน้าประเทศ ตามโรดแมฟของคสช.นั้น สัปดาห์ที่ผ่านมามีก้าวย่างที่สำคัญ นับตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ได้ผ่านการลงประชามติ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้พระราชทานรัฐธรรมนูญฯ แก่ปวงชนชาวไทย บัดนี้พ.ร.บ.การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2560 และ พ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้แล้ว ซึ่งย่อมเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับชาวไทยทั้งชาติ และชาวโลกได้เห็นพัฒนาการที่ดีของเรา สิ่งกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ ก็คือการตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปในแต่ละด้าน เพื่อเข้ามาดำเนินการจัดทำร่างแผนการปฏิรูปประเทศ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติมอบหมาย ด้วยเวลาอันเป็นข้อจำกัด

          “เพื่อความรอบคอบรัฐบาลและคสช. ได้มีการเตรียมการล่วงหน้าในส่วนที่สามารถดำเนินการได้ สำหรับการบรรลุผลสำเร็จ ตามที่พวกเราทุกคนคาดหวัง สิ่งที่ผมเห็นว่ามีส่วนสำคัญอย่างมาก ในการปฏิรูปก็มีอยู่ 2 ประการ 1.การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทุกสาขาอาชีพ ในฐานะที่เป็นเจ้าของประเทศ เป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ผมก็อยากจะให้ผู้อาวุโสได้ใช้ประสบการณ์และวิสัยทัศน์ ร่วมกับคนรุ่นใหม่ให้ได้ใช้ความริเริ่ม สร้างสรรค์ และพลังอันบริสุทธิ์ ได้ร่วมกันสร้างอนาคตของประเทศ เพื่อลูกหลานไทยในอนาคต เราต้องฟังคนรุ่นใหม่ด้วย           โดยช่องทางการมีส่วนร่วม และรับฟังความคิดเห็นนั้น จะต้องเปิดกว้างและทั่วถึง  ทั้งกลไกปกติของภาครัฐ ช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ รวมทั้งสื่อออนไลน์ เพื่อจะเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วม ก็ขอให้ติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่อง โดยกรรมการทุกท่านต้องมีคุณสมบัติเป็นทั้งนักคิด นักวิชาการ และจะต้องเป็นนักปฏิบัติด้วย เพราะปัญหาอยู่ที่การขับเคลื่อน แล้วก็ความขัดแย้ง ความเห็นต่าง บางอย่างก็ยากมากเกินไปที่ทุกคนจะเข้าใจได้ ทุกอย่างจะต้องแก้จากเล็กถึงจะไปแก้ใหญ่ ๆ ถ้าเราคิดจะทำอันใหญ่โดยที่ไม่แก้เล็กๆ ข้างล่างไปไม่ได้หรอกครับ เพราะทั้งหมดยึดโยงด้วยกัน” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

           พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวอีกว่า 2.การจัดทำและการบังคับใช้กฎหมาย ที่คงไม่เป็นเพียงจะเป็นแค่พื้นฐานของการปฏิรูปประเทศ ยังเป็นการสร้างความปรองดองของคนในชาติอีกด้วย ทุกคนมาอยู่ภายใต้กฎหมายอันเดียวกัน เคารพกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม เพราะว่าถ้าไม่มีการละเมิดกฎหมาย มีมีการละเมิดสิทธิผู้อื่น ก็จะไม่มีความขัดแย้ง เจ้าหน้าที่ก็ไม่เสียหาย ประชาชนก็ไม่เดือดร้อน ประเทศก็มีเสถียรภาพ และก็จะพร้อมสำหรับการพัฒนา แล้วก็เดินหน้าไปสู่การปฏิรูป อย่างไรก็ตามการปฏิรูปที่ต้องเปลี่ยนแปลงครบวงจร จะยิ่งเกิดปัญหาอยู่กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ทำให้เดินไปได้ช้า ตนเองไม่อยากใช้กฎหมายบังคับให้มากจนเกินไป เพียงแต่ขอความเข้าใจ ขอความร่วมมือ ว่าเราจะต้องทำอะไรร่วมกันบ้าง 

         “ที่ผ่านมารัฐบาลและคสช. ก็ได้ให้ความสำคัญกับกฎหมายและกระบวนยุติธรรมมาโดยตลอด เนื่องจากผมเห็นว่า นอกจากจะเป็นการสร้างนิติรัฐ  นิติธรรม ในสังคมไทยแล้ว ก็ยังเป็นรากฐานสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย ซึ่งทุกคนต้องเคารพกฎหมาย และยึดมั่นในทั้ง 3 อำนาจอธิปไตย คืออำนาจนิติบัญญัติ  อำนาจบริหาร และอำนาจตุลาการ ที่สามารถตรวจสอบถ่วงดุลกัน และเป็นอิสระ ไม่ก้าวล่วงอำนาจซึ่งกันและกัน” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

   


เรื่องโดย คมชัดลึก | ภาพโดย คมชัดลึก
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend