ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564

ป่าไม้ยึด "ไม้ก่อ" นำเข้าผิดกฎหมายจากเมียนมา

1.88K 65
ป่าไม้ยึด ไม้ก่อนำเข้าผิดกฎหมายจากเมียนมา

แม่ฮ่องสอน - เจ้าหน้าที่หน่วยจัดการทรัพยากรป่าไม้ป่าที่1 สาขาแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย หน่วยปฏิบัติพิเศษที่ 32 กรมป่าไม้ , ชุดสืบสวนภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน และตำรวจหน่วยปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ( ปทส.) บุกยึดเปลือกไม้ก่อ หรือไม้สีเสียด 4 หมื่นตัน ลอบนำ เข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต จากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช พบพิรุธสำแดงนำเข้า 80 ตัน แต่มีสินค้าเพียง 40 ตัน ละยอมเสียภาษีมากกว่าความเป็นจริงเท่าตัว

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 31 กรกฎาคม นายเล็ก วงษา ผอ.ส่วนป้องกัน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 แม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายทวีชัย กันทใจ หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ 32 กรมป่าไม้, ร.ต.ท.หาญณรงค์ แตงน้อย, ร.ต.ต.พงษ์ศักดิ์ วรวัฒน์วิทยากุล, เจ้าหน้าที่ตำรวจ กองบังคับการปรามปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก. ปทส.)  และ จนท.ตำรวจชุดสืบสวนภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เดินทางไปยังด่านศุลกากรจังหวัดแม่ฮ่องสอน และได้ทำการอายัดเปลือกไม้ก่อ หรือไม้สีเสียด จำนวน 40,000 กก. บนรถบรรทุก 10 ล้อและพ่วง รถ 10 ล้อ จำนวน 3 คัน และพ่วงอีก 1 ลำ ขณะเตรียมจะลำเลียงส่งไปยังต่างจังหวัด

นายเล็ก วงษา ผอ.ส่วนป้องกัน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า การเข้าดำเนินการอายัดสินค้าเปลือกไม้ก่อ หรือไม้สีเสียด ในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากได้ทำการตรวจสอบแล้วพบว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคดับบลิว อินเตอรเทรด (1977) ซึ่งมีสำนักงานตั้งที่ 143/1 ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เป็นผู้นำสินค้านำเข้าจากสหภาพเมียนมาร์ ผ่านช่องทางบ้านดอยแสง ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน มาชำระภาษีอากรที่ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน โดยได้ชำระภาษีอากรขาเข้า เป็นเงิน 80,000 บาท จากสินค้าน้ำหนักประมาณ 80,000 กก. ไม่ได้ขออนุมัติผ่านเส้นทางในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช จึงได้ทำการอายัดสินค้าเพื่อทำการตรวจสอบ

ก่อนหน้านั้น ศูนย์สั่งการชายแดนไทย-เมียนมา จ.แม่ฮ่องสอน ลงนามโดยนายจารึก เหล่าประเสริฐ ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ มส.0018.2/6017 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 อ้างถึง หนังสือด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอนที่ กค0502(24)/1249 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ตามที่ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอนแจ้งการนำเข้าสินค้าประเภทเปลือกไม้ก่อ นำหนัก 80,000 กก. จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เข้ามาในราชอาณาจักร ของห้างหุ้นส่วนจำกัด เคดับบลิว อินเตอร์เทรด (1977) โดยใช้ช่องทางบ้านดอยแสง (BP 9) ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ในระหว่างวันที่ 11-28 กรกฎาคม 2560  ซึ่งด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน ได้อนุมัติให้ ห้างหุ้นส่วน ฯ ดังกล่าว  นำสินค้าประเภทเปลือกไม้ก่อ เข้ามาในราชอาณาจักร ตามนัยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2480 มาตรา 5 ทวิ นั้นเนื่องจากช่องทางบ้านดอยแสง ฯ เป็นช่องอนุมัติเฉพาะคราว กำหนดขึ้นตามความจำเป็น

ฉะนั้น เพื่อให้การนำเข้าสินค้าประเภทเปลือกไม้ก่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อย การควบคุมดูแลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงให้ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน แจ้งหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารราบที่ 17 , ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน , ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ สำนักจัดการทรัพยกรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมตรวจสอบการนำเข้าสินค้าดังกล่าว เข้ามาในราชอาณาจักร ร่วมกับด่านศุลกากร ฯ ว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่ และเมื่อดำเนินการเสร็จให้รายงานแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนทราบทันที

ต่อมาด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน ลงนามโดย นายธิติวัจน์ ภัทรสิทธิ์เจริญ นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนนายด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน ได้ทำหนังสือถึง นายมานพ สายอุ่นใจ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน ตามหนังสือที่ กค 0502(24)/1245 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ด้วยด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน ได้รับแจ้งจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคดับบลิว อินเตอร์เทรด (1977) ว่าจะมีการนำเข้าสินค้าประเภทเปลือกไม้ก่อ น้ำหนักประมาณ 80,000 กก.จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน จะทำการตรวจสอบสินค้าดังกล่าว ณ ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอนในวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ขอได้โปรดส่งเจ้าหน้าที่ร่วมตรวจสอบในวันและเวลาดังกล่าวด้วย

นายเล็ก เปิดเผยว่ากรณีที่ทางด่านศุลกากรทำหนังสือแจ้งมายัง สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน ว่าขอให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปทำการร่วมตรวจสอบสินค้านำเข้าจาก สหภาพเมียนมา นั้น พบว่า ในวันและเวลาที่ระบุในหนังสือทางราชการจากด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน ไม่ตรงกับความเป็นจริง โดย สินค้า ได้นำมาถึงด่านศุลกากรเมื่อวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2560 ซึ่งเป็นวันหยุดราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ได้อยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ตามปกติและ ทางสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน โดยนายมานพ สายอุ่นใจได้รับแจ้งให้ไปร่วมตรวจสอบในวันเวลาดังกล่าวทางโทรศัพท์ จึงไม่สามารถดำเนินการเข้าไปตรวจสอบร่วมได้

 อีกทั้งเมื่อได้รับแจ้งทางหนังสือ ทางสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ฯ ได้ตรวจสอบไปทาง หน่วยอุทยานแห่งชาติถ้ำปลา น้ำตกผาเสื่อ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับคำตอบว่า การนำเข้าสินค้าจากสหภาพเมียนมา บริเวณช่องทางบ้านดอยแสง ยังไม่ได้มีการขออนุญาตผ่านเขตอุทยานแห่งชาติถ้ำปลา น้ำตกผาเสื่อแต่อย่างใด จึงได้มีการเข้าดำเนินการอายัดสินค้าทั้งหมดไว้ และรายงานเรื่องดังกล่าวให้แก่หน่วยเหนือทราบต่อไป

ในขณะที่เจ้าหน้าที่หน่วยป่าไม้ ฯ ได้เข้าทำการอายัดสินค้าอยู่นั้น ได้มี นายเกรียงศักดิ์ พรภินันท์ประภา หรือชื่อเดิม นายกระจ่าง สมชายชาตรี อดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน อ้างเป็นผู้ประสานงานของ หจก. เคดับบลิว อินเตอร์เทรด ( 1977 ) ได้เดินทางมาเจรจาต่อรองกับเจ้าหน้าที่ โดยอ้างว่า เป็นการนำเข้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพราะมีหนังสือสั่งการของศูนย์สั่งการชายแดนไทย-เมียนมา จังหวัดแม่ฮ่องสอน รับรองและมีการเสียภาษีให้กับด่านศุลกากรอย่างถูกต้องแล้ว การมาตรวจยึดจะทำให้การค้าระหว่างประเทศเสียหายและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในตัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน อย่างหนัก

อย่างไรก็ตามแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่หน่วยป่าไม้ ระบุว่า การนำเข้าสินค้าจากชายแดนด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่วนใหญ่พื้นที่เส้นทางนำเข้าจะผ่านเขตป่าสงวน กรมป่าไม้ และ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ กรมอุทยาน สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งตามหลักข้อกฎหมาย ผู้ประกอบการ และรวมไปถึงหน่วยงานราชการในพื้นที่ จะต้องเข้าใจว่า ต้องมีการขออนุญาตให้ถูกต้อง เพื่อที่จะไม่ต้องมาถูกดำเนินคดี ตามกฎหมาย แต่พบว่า การนำเข้าสินค้าในทุกครั้งที่ผ่านมา ผู้ประกอบการ ไม่ได้ขออนุญาตให้ถูกต้อง และ ส่วนราชการในพื้นที่ก็ไม่ได้มีการทักท้วงกลุ่มผู้ประกอบการแต่อย่างใด และเป็นที่น่าสังเกตว่า การสำแดงสินค้าเพื่อนำเข้า ได้ระบุว่ามีสินค้าจำนวนน้ำหนักประมาณ 80,000 กก. หรือ 8 ตัน แต่จากการอายัดของกลางพบว่า มีสินค้าเพียง 40,000 กก. หรือเพียง 4 ตัน แล้วส่วนที่หายไปอีก 4 ตัน ไปอยู่ที่ใด ทั้งนี้  พบว่า ทางศุลกากรแม่ฮ่องสอน ได้ออกใบชำระภาษีให้กับ หจก.ดังกล่าว เป็นเงิน 80,000 บาท จากราคาสินค้า 800,000 บาท โดยได้ระบุชำระภาษีนำเข้าในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560

ขณะที่สินค้าเดินทางมาถึงด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอนในวันที่ 29 และ 30 กรกฎาคม 2560 ตามที่ด่านศุลกากรแจ้งให้ทางหน่วยป่าไม้ไปร่วมตรวจสอบในวันดังกล่าว ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ เสาร์อาทิตย์ นอกจากนั้นก่อนหน้านี้ เฟซบุคของสำนักงานพาณิชย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มีการโพสเรื่องการนำเข้าเปลือกไม้ก่อ ดังกล่าว ว่า เป็นการนำเข้าบริเวณช่องทางบ้านห้วยผึ้ง ต.ห้วยผา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นคนละจุด จนทำให้ทางหน่วยป่าไม้ ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริง และพบว่า เป็นการนำเข้าบริเวณช่องทางบ้านดอยแสง ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ไม่ใช่ช่องทางบ้านห้วยผึ้ง ฯ แต่อย่างใด


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend