ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ตั้งแล้ว "ธนฤกษ์ นิติเศรณี" นั่ง ปธ.ศาลอุทธรณ์

1.69K 76
ตั้งแล้ว ธนฤกษ์ นิติเศรณี นั่ง ปธ.ศาลอุทธรณ์

ผ่านฉลุย!!! ตั้งแล้ว "ธนฤกษ์ นิติเศรณี" รองประธานศาลฎีกา เจ้าของสำนวนข้าวจีทูจี นั่ง ประธานศาลอุทธรณ์

          ก.ต.ศาลยุติธรรม ตั้งแล้ว "ธนฤกษ์ นิติเศรณี" รองประธานศาลฎีกาเจ้าของสำนวนระบายข้าวจีทูจี นั่งประธานศาลอุทธรณ์ ส่วนองค์คณะคดีจำนำข้าว-จีทูจี-คดีสาลยม็อบ พธม. ขึ้น "รอง ปธ.ศาลฎีกา 4 คน - 2ปธ.แผนกคดีในฎีกา" ขณะที่เจ้าของสำนวนออกพาสปอร์ตทักษิณ นั่งประธานแผนกคดีภาษีอากรในศาลฎีกา มีผล 1 ต.ค.นี้

          ที่ห้องประชุมศาลยุติธรรม ชั้น 5 อาคารศาลฎีกา ถ.แจ้งวัฒนะ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ ( 31 ก.ค.2560) คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ได้ประชุม ครั้งที่ 16/2560เพื่อการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายและสับเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการตุลาการ ซึ่งมีวาระสำคัญพิจารณาบัญชีรายชื่อผู้พิพากษาที่เหมาะสมและแต่งตั้งดำรงตำแหน่งประธานศาลอุทธรณ์1ตำแหน่ง,รองประธานศาลฎีกา6ตำแหน่ง และประธานแผนกคดีในศาลฎีกา9ตำแหน่ง โดยการประชุม ก.ต. มีนายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา ประธานการประชุม

          โดยการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายตำแหน่งนั้น ที่ประชุม ก.ต. เห็นชอบตามบัญชีที่อนุ ก.ต.เสนอ ซึ่ง ก.ต.มีมติให้แต่งตั้ง " นายธนฤกษ์ นิติเศรณี" รองประธานศาลฎีกา เป็น ประธานศาลอุทธรณ์

         ส่วนตำแหน่งรองประธานศาลฎีกาเห็นชอบแต่งตั้ง นางอุบลรัตน์ ลุยวิกกัย ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลฎีกา เป็นรองประธานศาลฎีกาลำดับที่1 ,นายธนสิทธิ์ นิลกำแหง ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกา เป็นรองประธานศาลฎีกาลำดับที่2 ,นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานแผนกคดีภาษีอากรในศาลฎีกา เป็นรองประธานศาลฎีกาลำดับที่3 ,นายโสภณ โรจน์อนนท์ ประธานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา เป็นรองประธานศาลฎีกาลำดับที่4,นายวิชัย เอื้ออังคณากุล ประธานแผนกคดีแรงงานในศาลฎีกา เป็นรองประธานศาลฎีกาลำดับที่5,นายพรเทพ อัมพรกลิ่นแก้ว ประธานแผนกคดีผู้บริโภคในศาลฎีกา เป็นรองประธานศาลฎีกาลำดับที่6

          และตำแหน่งประธานแผนกคดีในศาลฎีกา ก.ต. ก็เห็นชอบแต่งตั้ง นายพิศล พิรุณ ประธานแผนกคดีเยาวชน ฯ ในศาลฎีกา เป็นประธานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา,นายนิพนธ์ ใจสำราญ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา เป็นประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลฎีกา,นายสุนทร ทรงฤกษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา เป็นประธานแผนกคดีภาษีอากรในศาลฎีกา,นายสู่บุญ วุฒิวงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา เป็นประธานแผนกคดีเลือกตั้งในฎีกา,นายสุรพันธุ์ ละอองมณี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา เป็นประธานแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาฯ ในศาลฎีกา,นายทวี ประจวบลาภ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา เป็นประธานแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจฯ ในศาลฎีกา,นายชัยยุทธ ศรีจำนงค์ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา เป็นประธานแผนกคดีผู้บริโภคในศาลฎีกา,นายธีระพงศ์จิระภาค ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา เป็นประธานแผนกคดีแรงงานในศาลฎีกา,น.ส.บุญมีฐิตะศิริ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา เป็นประธานแผนกคดีเยาวชน ฯ ในศาลฎีกา โดยวันนี้ที่ประชุม ก.ต.ยังได้มีมติในการสับเปลี่ยนตำแหน่งชั้น4ระดับผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาและประธานศาลอุทธรณ์ภาค 1-9 อีก 24 ตำแหน่งด้วยซึ่งการแต่งตั้งดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่1ต.ค.60เป็นต้นไป

         ทั้งนี้  สำหรับตำแหน่ง "ประธานศาลอุทธรณ์" ที่ถือว่ามีอาวุโสรองจากประธานศาลฎีกานั้นซึ่งก่อนหน้านี้เคยเป็นข่าวฮือฮาถึงการลาออกของอดีตประธานศาลอุทธรณ์คนก่อนนั้น ที่ประชุมก.ต.ได้มีมติแต่งตั้ง"นายธนฤกษ์ นิติเศรณี" ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานศาลฎีกาลำดับที่4ขึ้นดำรงตำแหน่งดังกล่าวตามอาวุโส โดยก่อนหน้านี้ ที่ประชุม ก.ต. มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นายชีพ จุลมนต์ รองประธานศาลฎีกาลำดับที่1ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกาแล้ว ขณะที่นายชาติชาย อัครวิบูลย์ และนางพฤษภา พนมยันตร์ รองประธานศาลฎีกาลำดับที่2และ3จะพ้นจากตำแหน่งในวันที่30ก.ย.นี้เรื่องจากครบอายุเกษียณราชการ65ปี

         ทั้งนี้ สำหรับ "นายธนฤกษ์ นิติเศรณี" นั้นปัจจุบันที่ดำรงตำแหน่งรองประธานศาลฎีกาอยู่นี้ก็ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าของสำนวนคดีระบายข้าวจีทูจีที่มีนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ อดีต รมว.พาณิชย์กับอดีตนักการเมือง-เอกชนรวม28รายตกเป็นจำเลยในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และยังร่วมเป็นองค์คณะคดีโครงการจำนำข้าวที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีตกเป็นจำเลย และเป็นหนึ่งในองค์คณะคดีสลายม็อบ พธม.ปี2551ที่นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกฯ น้องเขยนายทักษิณ ชินวัตร กับอดีตรองนายกฯ และ2อดีตนายตำรวจใหญ่ รวม4รายตกเป็นจำเลยด้วย

         ส่วนตำแหน่งรองประธานศาลฎีกานั้นก็มีการขยับตำแหน่งตามลำดับอาวุโสจากประธานแผนกคดีในศาลฎีกาขึ้นมาผู้สื่อข่าวรายงานว่านางอุบลรัตน์,นายธนสิทธิ์,นายไสลเกษ,นายโสภณ รองประธานศาลฎีกาลำดับที่1-4นั้นปัจจุบันแต่ละคนก็ได้ร่วมเป็นองค์คณะผู้พิพากษาบางคดีในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองด้วยซึ่งมีคดีระบายข้าวจีทูจีที่มีนายบุญทรงเตริยาภิรมย์อดีตรมว.พาณิชย์กับอดีตนักการเมือง-เอกชนรวม28รายตกเป็นจำเลยในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองคดีโครงการจำนำข้าวที่น.ส.ยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีตกเป็นจำเลยและคดีสลายม็อบพธม.ปี2551ที่นายสมชายวงศ์สวัสดิ์อดีตนายกฯน้องเขยนายทักษิณชินวัตรกับอดีตรองนายกฯและ2อดีตนายตำรวจใหญ่รวม4รายตกเป็นจำเลย

          สำหรับนายพิศล   พิรุณ   ที่สับเปลี่ยนตำแหน่งแต่งตั้งเป็นประธานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกาปัจจุบันร่วมเป็นองค์คณะคดีจำนำข้าว,คดีระบายข้าวจีทูจี,คดีสลายม็อบ พธม.ปี2551

         ส่วนนายนิพนธ์    ใจสำราญ ซึ่งแต่งตั้งเป็นประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลฎีกานั้นปัจจุบันร่วมเป็นองค์คณะคดีสลายม็อบพธม.ปี2551

       ขณะที่นายสุนทร   ทรงฤกษ์    ซึ่งแต่งตั้งเป็นประธานแผนกคดีภาษีอากรในศาลฎีกานั้นปัจจุบันเป็นเจ้าของสำนวนคดีที่นายสุรพงษ์โตวิจักษณ์ชัยกุลอดีตรมว.ต่างประเทศตกเป็นจำเลยคดีอัยการสูงสุดฟ้องออกหนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต)ให้นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกฯโดยมิชอบ(คดียังรอไต่สวนพยานเดือนส.ค.นี้)

       ส่วนนายทวี ประจวบลาภ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ที่แต่งตั้งเป็นประธานแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจในศาลฎีกา นั้นอดีตก็เคยได้ดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาในช่วงปี2554-ต.ค.56ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวก็มีคดีชุมนุมการเมืองสำคัญที่ต้องรับมือในการพิจารณาคำร้องขอถอนประกันแกนนำ นปช.(เสื้อแดง) คดีร่วมก่อการร้ายด้วย


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend