ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

กษัตริย์แห่งกัมพูชา สถาปนา พล.อ.เตียบันห์ เป็น สมเด็จพิชัยเสนาเตียบันห์

3.42K 165
กษัตริย์แห่งกัมพูชาสถาปนา พล.อ.เตียบันห์เป็น สมเด็จพิชัยเสนาเตียบันห์

พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม สถาปนา พล.อ.เตียบันห์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหมกัมพูชา เป็น สมเด็จพิชัยเสนาเตียบันห์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 29 ก.ค.สำนักพระราชวัง พระราชอาณาจักรกัมพูชาได้ออกพระราชกฤษฎีกา ลงพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี สถาปนา พลเอกเตียบันห์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกัมพูชา เป็น "สมเด็จพิชัยเสนาเตียบันห์"

โดยมีข้อความว่า "พระบาทสมเด็จพระบรมมนาถนโรดมสีหมุนี ทรงเข้าพระทัยในรัฐธรรมนูญในพระราชอาณาจักรกัมพูชา และเข้าพระทัยในพลเอก เตียบันห์ ซึ่งเป็นผู้นำที่ดี เป็นที่รักและเคารพ ของปวงประชา

ได้เข้าร่วมบริหารประเทศกัมพูชาตามรัฐธรรมนูญในพระราชอาณาจักรกัมพูชา ตั้งแต่ คศ. 1993

โดยได้ร่วมกำหนดข้อกฎหมายเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมให้ได้รับสันติภาพ เสถียรภาพ ความเป็นเอกภาพในชาติบ้านเมือง รวมถึงการพัฒนาประเทศในทุกแขนง

ดำเนินการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย สร้างชาติบ้านเมืองให้มีเสถียรภาพ ความสงบสุขในสังคมได้เป็นอย่างดี

มีความร่วมมือในระดับนานาชาติ อีกทั้งรักษาไว้ซึ่งความเป็นเอกภาพชาติ บูรณภาพแห่งดินแดน ภายใต้การบริหารบ้านเมืองที่ชาญฉลาดในสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุนเซน นายกรัฐมนตรีในพระราชอาณาจักรกัมพูชา" ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พล.อ.เตียบันห์ ได้ดำรงตนเป็นผู้นำที่ดี เป็นที่รักและเคารพ ของปวงประชา

สวามิภักดิ์ต่อราชบัลลังก์ ปกป้องและ เทิดทูนไว้ ซึ่ง สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ชั่วนิรันดร์ จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม สถาปนา พลเอกเตียบันห์ เป็น สมเด็จพิชัยเสนาเตียบันห์ นับแต่วันที่ 29 ก.ค. 2560


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย wikipedia
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend