ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ก.ตร.ไฟเขียว! ตั้งนายพลล็อตใหญ่ ธีระศักดิ์-ศักดา-วีรพงษ์-ธนิตศักดิ์-ไพศาล พาเหรดขึ้น" พล.ต.อ."

7.67K 125
ก.ตร.ไฟเขียว! ตั้งนายพลล็อตใหญ่ ธีระศักดิ์-ศักดา-วีรพงษ์-ธนิตศักดิ์-ไพศาล พาเหรดขึ้น พล.ต.อ.

ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อเวลา 10.00น.วันที่ 27กรกฎาคม ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) เป็นประธานการประชุมก.ตร. ที่ 7 / 2560 โดยพิจารณาวาระสำคัญแต่งตั้งนายพลตำรวจในตำแหน่ง ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร.และผู้ทรงคุณวุฒิตร.ซึ่งเป็นตำแหน่งที่กำหนดขึ้นใหม่

ทั้งนี้ตามอัตราที่ ก.ตร.กำหนด มีคำแหน่ง ที่ปรึกษาพิเศษ ตร.10ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ พิเศษ ตร.20ตำแหน่ง และ ผู้ทรงคุณวุฒิ ตร.30ตำแหน่ง โดย ต้องแต่งตั้งจากผู้ที่มีคุณสมบัติประจำตำแหน่งครบ มีอายุ 59ปี บริบูรณ์ขึ้นไป เหลืออายุราชการ ไม่เกิน 6เดือน แต่งตั้งเรียงตามลำดับอาวุโส เป็นไปตาม กฎก.ตร.ก. การแต่งตั้งข้าราชการตํารวจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

มีรายงานว่า พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) จะเสนอก.ตร.แต่งตั้ง ดังนี้ตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษ ตร. ยศ พล.ต.อ.แต่งตั้งตำรวจระดับผู้ช่วย ผบ.ตร. ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน 1 ราย ได้แก่ พล.ต.ท.ธีระศักดิ์ กลิ่นพงษา ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็น ที่ปรึกษาพิเศษตร. ขอยกเว้นหลักเกณฑ์แต่งตั้งระดับผู้ช่วยผบ.ตร.ขึ้นเป็นที่ปรึกษาพิเศษตร.อีก4ราย ประกอบด้วย พล.ต.ท.ไพศาล เชื้อรอด ผู้ช่วยผบ.ตร. ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายนนี้ พล.ต.ท.วีรพงษ์ ชื่นภักดี พล.ต.ท.ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ ผู้ช่วยผบ.ตร. พล.ต.ท.ศักดา เตชะเกรียงไกร รองจเรตำรวจแห่งชาติ ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2561

ขณะที่ตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร. ยศ พล.ต.ท. เทียบเท่าผู้บัญชาการ เสนอแต่งตั้ง 16ตำแหน่งจะแต่งตั้งจากรอง ผบช.ที่จะเกษียณฯ ในสิ้นปี 2560 ประกอบด้วยพล.ต.ต. ศุภกิจ ศรีจันทรนนท์ รองผบช.ปส. พล.ต.ต.อดุลย์ ณรงค์ศักดิ์ รองผบช.น. พล.ต.ต.พิชัย เจียมบุรเศรษฐ์ รองผบช.ภ.6 พล.ต.ต.ชนาภัทร เชยสมบัติ รองผบช.ภ.7 พล.ต.ต.ชวลิต ชาญเวชช์ รองผบช.ภ.6 พล.ต.ต.รัษฎากร ยิ่งยง รองผบช.สพฐ.ตร. พล.ต.ต.สุวรรณ เอกโพธิ์ รองจตร. พล.ต.ต.ชาติชาย แตงเอี่ยม รองผบช.ภ.3 พล.ต.ต.ชลิต ปรีชาหาญ รองผบช.ก.พล.ต.ต.มณฑล เงินวัฒนะ รองผบช.ศชต. พล.ต.ต.บุญยศ บุญไพศาล รองผบช.สทส. พล.ต.ต.วัลลภ ประทุมเมือง รองผบช.สกพ.พล.ต.ต.วราวุธ ทวีชัยการ รองผบช.ภ.1 และพล.ต.ต.ลือชัย สุดยอด รองผบช.ภ.3 รวม14ราย ขอยกเว้นหลักเกณฑ์2รายคือ พล.ต.ท.สุธีร์ เนรกัณฐี รองผบช.น. พล.ต.ต.พงษ์วุฒิ พงษ์ศรี รองผบช.ภ.3

สำหรับตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ ตร. ยศ พล.ต.ต. เทียบเท่าผู้บังคับการ แต่งตั้งตำรวจระดับรอง ผบก. ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน 25 ราย ประกอบด้วย

1.พ.ต.อ.อนุสรณ์ งามชื่น รอง ผบก.ภ.จว.ชุมพร2.พ.ต.อ.ไพโรจน์ สุขี รอง ผบก.ตชด.ภาค 4,3.พ.ต.อ.เกษมศักดิ์ หะชะนี นว. (สบ 5) ตร.4.พ.ต.อ.ชัยธวัช ศิริ รอง ผบก.ภ.จว.กำแพงเพชร5.พ.ต.อ.อัครชัย สังขวณิช รอง ผบก.ภ.จว.อำนาจเจริญ

6.พ.ต.อ.หญิง จิรวัส ฉัตรไชสิทธิกูล นักสังคมสงเคราะห์ (สบ 5) รพ.ตร.7.พ.ต.อ.พยุหะ บุษบงศ์ รอง ผบก.ตชด.ภาค 48.พ.ต.อ.หญิง บุณยาพร ปานดิษฐ์ อาจารย์ (สบ 5) กลุ่มงานอาจารย์สังคมศาสตร์9.พ.ต.อ.ณภัทร ศรีบรรพต รอง ผบก.ปทส.10.พ.ต.อ.ธัมรงค์ วงแป้น รอง ผบก.สบส.

11.พ.ต.อ.สมบัติ สุดเจริญ รอง ผบก.อก.บช.ตชด.12.พ.ต.อ.กิตติคุณ พูลสมบัติ รอง ผบก.น.213.พ.ต.อ.กฤษณะ คุณากร รอง ผบก.ภ.จว.ชัยนาท14.พ.ต.อ.อภิชาติ แจ้งจันทร์ รองผบก.ภ.จว.สุรินทร์15.พ.ต.อ.ศตวรรษ จันทร์แป้น รอง ผบก.ทว.

16.พ.ต.อ.ทวีศักดิ์ เมธานุชิต รอง ผบก.ตชด.ภาค 117.พ.ต.อ.หญิง วลาวัณย์ ปิตาวรานนท์ รอง ผบก.สส.สตม.18.พ.ต.อ.ประยุทธ ชมมาลี รอง ผบก.ตม.419.พ.ต.อ.เชิดศักดิ์ บุญนัดดา รอง ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต20.พ.ต.อ.ไชยยศ จินดาทอง รอง ผบก.ภ.จว.ปราจีนบุรี

21.พ.ต.อ.วีระพันธ์ ทันใจ รอง ผบก.สส.ภ.622.พ.ต.อ.สมพงษ์ สวนคร้ามดี รอง ผบก.ภ.จว.เชียงราย23.พ.ต.อ.ภูดิศ นรสิงห์ รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช24.พ.ต.อ.สุวิช สว่างวงศ์ รอง ผบก.ตชด.ภาค 4และ25.พ .ต.อ.วีระชัย บั้งเงิน รอง ผบก.ภ.จว.น่าน

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ก.ตร.พิจารณาแต่งตั้งนายพล กลุ่มตำแหน่ง ที่ปรึกษาฯแก่ผู้ที่จะเกษียณ ฯซึ่งเรียบร้อยดี มีการยกเว้นบางตำแหน่ง

ด้าน ผบ.ตร.กล่าวว่า การแต่งตั้งเรียบร้อยดี เป็นการแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งให้ผู้ที่จะเกษียณฯ ในตำแหน่งที่ปรึกษา พิเศษ ตร.-ผู้ทรงคุณวุฒิ ตร.ที่ตั้งขึ้นใหม่สอดคล้องกับกองทัพ และแต่งตั้งตำแหน่งชั้นนายพลใน สังกัดโรงพยาบาลตำรวจ ซึ่งการแต่งตั้งให้ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการได้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นนั้นช่วยแก้ปัญหาการบริหารงานบุคคลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มาก ในส่วนของพลตำรวจตรี รณพงษ์ ทรายแก้ว รองผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดีที่ถูกออกหมายจับนั้น ไม่มีการพิจารณาแต่งตั้งในครั้งนี้ และทราบว่าพลตำรวจตรีรณพงษ์ ได้ยื่นหนังสือลาออกจากราชการแล้ว


เรื่องโดย สุริยา ปะตะทะโย | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend