พาณิชย์ดึงผู้ซื้อทั่วโลก เจรจาซื้อยางไทย 2 ส.ค.

ทูตพาณิชย์ประสานเตรียมนำผู้ซื้อ นำเข้ายางทั่วโลกกว่า 100 ราย เจรจาจับคู่ผู้ประกอบการไทย 2 ส.ค. นี้ ได้คัดเลือกสหกรณ์ยางพาราที่มีความพร้อมเข้าร่วมเจรจา

อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มาลี โชคล้ำเลิศ บอกว่า 2 สิงหาคมนี้ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือ ทูตพาณิชย์ ได้นำผู้ซื้อและนำเข้ายางพาราทั่วโลก 100 ราย จาก 25 ประเทศ ร่วมเจรจาการค้าและจับคู่ธุรกิจกับผู้ประกอบการที่ไทยกว่า 100 ราย เพื่อขยายช่องทางการส่งออกยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางไทยสู่ตลาดต่างประเทศ
โดยกิจกรรมครั้งนี้นับเป็นการส่งเสิรมการส่งออกที่หาผู้ซื้อและนำเข้าจริงที่ต้องการสินค้าไทย โดยจัดกลุ่มประเภทสินค้าและผู้ประกอบการไทยให้ตรงกับความต้องการ ส่วนกรมจะเชิญผู้นำเข้าจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เช่น จีน ตุรกี ซาอุดิอาระเบีย เวียดนาม ไต้หวัน อิหร่าน อินเดีย บังกลาเทศ สหรัฐอเมริกา โปแลนด์ อังกฤษ สเปน รัสเซีย และเยอรมนี
ทั้งนี้ทางกรมได้หารือร่วมกับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เพื่อจัดกิจกรรมนี้ โดย กยท. ได้คัดเลือกสหกรณ์ยางพาราที่มีความพร้อมเข้าร่วมเจรจา โดยมีแผนงานร่วมกันที่จะฝึกอบรมให้สามารถเป็นผู้ส่งออกที่มีศักยภาพและสามารถจำหน่ายได้โดยตรงไม่ผ่านบริษัทใหญ่