ตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0 เปิดโอกาสให้รุ่นใหม่ก้าวสู่โลกธุรกิจยุคดิจิทัล กับ Startup boot camp @ DPU

ตอบโจทย์ไทยแลนด์4.0 Bridge consulting ร่วมเปิดโอกาสให้รุ่นใหม่ พร้อมก้าวสู่โลกธุรกิจยุคดิจิทัล กับ Startup boot camp @ DPU


มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) จัดงาน Startup Boot Camp
เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ที่มีความสนใจในการทำธุรกิจ ได้มีโอกาสเข้ามารับความรู้ แรงบันดาลใจ และลงมือปฎิบัติจริง เพื่อเป็นการตอกย้ำจุดยืนในการเป็น Startup University แห่งแรกในประเทศอย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนานักธุรกิจรุ่นใหม่ ตอบโจทย์นโยบายรัฐบาลเรื่องไทยแลนด์ 4.0

ตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0 เปิดโอกาสให้รุ่นใหม่ก้าวสู่โลกธุรกิจยุคดิจิทัล กับ Startup boot camp @ DPUนายสิริเกียรติ์ บุญวรเศรษฐ์ (Sirikiat Bunworaset) กรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU)
และกรรมการผู้จัดการ บริษัทบริดจ์ คอนซัลติ้ง จำกัด (Bridge Consulting) เปิดเผยว่า Startup Boot Camp @ DPU แคมป์ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ ถือเป็นการนำแนวคิดเรื่อง Startup University มาปรับใช้อย่างเป็นรูปธรรม โดย DPU ต้องการผลักดันให้นักเรียน นักศึกษา สามารถสร้างกิจการ/ธุรกิจของตัวเองได้ตั้งแต่ยังเรียนอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการระยะสั้นใน 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 14- 16 กรกฎาคมนี้

ตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0 เปิดโอกาสให้รุ่นใหม่ก้าวสู่โลกธุรกิจยุคดิจิทัล กับ Startup boot camp @ DPUมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา นักเรียน นักศึกษาที่สนใจการทำธุรกิจของตัวเอง ในด้านต่างๆ เช่นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การทำการตลาด แผนการเงิน และได้ลองสร้าง Prototype หรือแบบจำลองของสินค้าและบริการขึ้นจริง ภายใต้การให้คำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิมากมาย รวมถึงผู้บริหารของ DEPA ผู้บริหารของ Startup ชั้นนำหลายแห่งของประเทศ คณะอาจารย์จาก DPU รวมถึงทีมที่ปรึกษาของบริษัทบริดจ์ คอนซัลติ้ง จำกัด
โดยมหาวิทยาลัยจัดเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมือและเทคโนโลยีต่างๆ ในห้อง Makerspace ไว้ให้อย่างครบถ้วน พร้อมนำเสนอผลงานแก่คณะกรรมการในวันสุดท้าย เพื่อชิงรางวัลมูลค่ารวม 200,000 บาท รวมถึงเงินรางวัล Popular Vote อีก 20,000 บาท สนับสนุนโดยบริษัทบริดจ์ คอนซัลติ้ง จำกัด

ตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0 เปิดโอกาสให้รุ่นใหม่ก้าวสู่โลกธุรกิจยุคดิจิทัล กับ Startup boot camp @ DPUที่ผ่านมามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU)ได้ดำเนินการปรับหลักสูตรใหม่ โดยปรับการเรียนให้เน้นการริเริ่ม สร้างและพัฒนา ซึ่งเปลี่ยนจากการให้ความสำคัญกับการวัดผลจากเกรด การจบการศึกษาหรือปริญญาบัตร (Graduation) มาเป็นการสร้างความสามารถและพัฒนาความสำเร็จให้กับนักศึกษา

ตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0 เปิดโอกาสให้รุ่นใหม่ก้าวสู่โลกธุรกิจยุคดิจิทัล กับ Startup boot camp @ DPU


โดยยึดหลักแนวคิด"ความสำเร็จ ไม่ต้องรอให้เรียนจบ"ภายใต้การดำเนินการของมหาวิทยาลัย ที่ผลักดันให้นักศึกษาสามารถสร้างความสำเร็จด้านการทำงาน และประกอบธุรกิจจริงตั้งแต่อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย

นายสิริเกียรติ์กล่าวเพิ่มเติมว่า ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กร และมีส่วนร่วมในการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้กับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ในครั้งนี้ มองว่า ปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาธุรกิจ Startup ในประเทศ คือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ (Gen Z) โดยเป้าหมายของมหาวิทยาลัยคือการสร้างนักศึกษาให้มีแนวคิดแบบผู้ประกอบการ (Entrepreneur) เพื่อเข้าไปปฏิวัติ(Disrupt) แนวทางการทำธุรกิจแบบเก่าให้เปลี่ยนแปลง และมีความสอดคล้องกับการพัฒนาของเทคโนโลยีเพื่อก้าวเข้าสู่ยุคของโลกดิจิทัล

ตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0 เปิดโอกาสให้รุ่นใหม่ก้าวสู่โลกธุรกิจยุคดิจิทัล กับ Startup boot camp @ DPU
"โลกและประเทศไทยกำลังก้าวไปสู่ ยุคทองของ Startup เชื่อว่าสตาร์ทอัพจะขยายไปในทุกธุรกิจ จากปัจจุบันยังอยู่ในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องตัวเลขเป็นหลัก เช่น การเงิน บัญชี โดยเชื่อว่าหลังจากนี้จะมีกลุ่มสตาร์ทอัพเกี่ยวกับธุรกิจการดูแลสุขภาพ การท่องเที่ยว และการศึกษาเกิดขึ้นมาก โดยการจัดงาน Startup Boot Camp @ DPU แคมป์ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ เป็นจุดเริ่มต้นที่ตอกย้ำจุดยืนการเป็น Startup University ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และเพื่อวางรากฐานให้นักศึกษามีความพร้อมรับมือกับกระแสความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว"สิริเกียรติ์ กล่าว