บัตรเครดิตรายได้ต่ำ 3 หมื่น กู้ได้ 1.5 เท่า

รองผู้ว่าการ ฝ่ายเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท.ฤชุกร สิริโยธิน เปิดเผยถึงการปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อให้เหมาะสมกับความสามารถในการชำระหนี้ โดยกำหนดผู้มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน จะได้วงเงินไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้

และปรับลดเพดานอัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตเหลือร้อยละ 18 จากปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 20 เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่ต้นทุนทางการเงินอยู่ในระดับต่ำ มีผลกับลูกค้าใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ขณะที่ลูกค้าเก่าไม่ได้รับผลกระทบ