ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ครม.แต่งตั้ง ล็อตใหญ่ ปลัดฯ-อธิบดี-ผู้ว่าฯ

2.79K 78

พ.อ.หญิงทักษดา สังฆจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นายธรรมยศ ศรีช่วย เป็นปลัดกระทรวงพลังงาน นายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์ เป็นปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย เป็นปลัดกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ เป็นอธิบดีกรมราชทัฑณ์ นายชยพล ธิติศักดิ์เป็นอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ เป็นอธิบดีกรมสรรพสามิต นายสุวิชญ โรจนวานิช เป็นผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง นายนรินทร์ กัลยาณมิตร เป็นรองปลัดกระทรวงการคลัง นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เป็นเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา เป็นผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ"ครม." เด้ง "วิไลลักษณ์-ธีระภัทร" นั่ง ผู้ตรวจฯพ.อ.หญิงทักษดา กล่าวอีกว่า ครม.ยังมีมติเห็นชอบให้ นางสาววิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล ปลัดกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ไปเป็นผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และนายธีระภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

"ครม." เห็นชอบ สลับเก้าอี้ ผู้ว่าฯ "ภานุ" ควบ "ผู้ว่าฯ นนท์ฯ" วัฒนา "ผู้ว่าฯอุดรฯ" สมศักดิ์ "ผู้ว่าฯขอนแก่น" สฤษดิ์ "ผู้ว่าฯ อุบลฯ" พ.อ.หญิงทักษดา สังฆจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงมติครม. ว่า มีมติ แต่งตั้ง นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าฯ นนทบุรี เป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายศุภชัยเอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าฯ พิษณุโลก เป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าฯ กำแพงเพชร เป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวง นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าฯ จ.ลพบุรี เป็นผู้ว่าฯ จ.นนทบุรี นายภัคพงษ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าฯ จ.พังงา เป็นผู้ว่าฯ จ.พิษณุโลก นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าฯ จ.นราธิวาส เป็น ผู้ว่าฯ จ. พังงา นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าฯ จ.ราชบุรี เป็น ผู้ว่าฯ จ.เลยพ.อ.หญิงทักษดา กล่าวว่า นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าฯ จ.อุดรธานี เป็นผู้ว่าฯจ.ราชบุรี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าฯ จ.แพร่ เป็น ผู้ว่าฯ จ.อุดรธานีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าฯ จ.สงขลา เป็นผู้ว่าฯ จ.ลำปาง นายดลเดชพัฒนรัฐ ผู้ว่าฯ จ.ยะลา เป็นผู้ว่า จ.สงขลา นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าฯ จ.อุบลราชธานี เป็น ผู้ว่าฯ จ.ขอนแก่น นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าฯ จ.ร้อยเอ็ด เป็น ผู้ว่า จ.อุบลราชธานี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าฯ จ.พัทลุง เป็นผู้ว่าฯ จ.ร้อยเอ็ด นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าฯ จ.ชัยนาท เป็น ผู้ว่า จ.สุพรรณบุรี นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าฯ จ.นครพนม เป็น ผู้ว่าฯจ.ฉะเชิงเทรา นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าฯ จ.ตราด เป็น ผู้ว่าฯ จ.นครปฐมนายพิพัฒน์ เอกภาพพันธ์ ผู้ว่าฯ จ.อุตรดิตถ์ เป็น ผู้ว่า จ.สุโขทัยนายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าฯ จ.กระบี่ เป็น ผู้ว่าฯ จ.ปทุมธานี

"ครม." ไฟเขียว "จรินทร์" ข้ามห้วยนั่ง"ปลัดแรงงาน" ฟาก "พัชราภรณ์" นั่ง"ปลัดสปน." หมอเจษฯ "ปลัดสธ."พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัตร ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่านางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ เป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นพ.เจษฎา โชคดำรงสุขเป็นปลัดกระทรวงสาธารณสุขนายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์ เป็นปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นปลัดกระทรวงแรงงาน นายปัญญา หาญลำยวง เป็นอธิบดีกรมพละศึกษา นายธนากร บัวรัษฏ์ เป็นรองผู้อำนวยสำนักข่าวกรองแห่งชาติ


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend