ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2564

ลงโทษรุ่นพี่รับน้องพิเรนท์บำเพ็ญประโยชน์ 50 ชม.

784 0

ม.ราชภัฎมหาสารคามลงโทษนิสิตรับน้องพิเรนท์หลังตั้งกรรมการสอบ 7 วันลงโทษทางวินัยเพื่อบำเพ็ญประโยชน์จำนวน 50 ชั่วโมง

วันที่ 25กรกฎาคม 2560 เวลา 11.30 น .นายวุฒิพล ฉัตรจรัสกูล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจาก ว่าที่ ร.ต.อนิรุทธ์ แดงหยง ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาราชภัฏมหาสารคาม ได้ส่งหนังสือแจ้งมายังตน ในการรายงานการกำหนดบทลงโทษทางวินัยนักศึกษา กรณีการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ ที่มีการโพสต์คลิปวีดีโอ และภาพที่ไม่เหมาะสม ลงในสื่อสังคมออนไลน์ จนมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้าง โดยหนังสือ มีข้อความดังนี้

ตามที่มีการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมได้เผยแพร่ตามสื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและประชุมลงมติพิจารณาความผิดวินัยนักศึกษา โดยพิจารณาความผิดไว้ ดังนี้

1.หัวหน้าผู้จัดกิจกรรม หัวหน้ากลุ่มผู้กระทำความผิดในฐานแต่ละกิจกรรม และกรรมการดำเนินงาน(ผู้คิดกิจกรรม) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 5 คน ให้กำหนดโทษทางวินัย โดยการภาคทัณฑ์และทำทัณฑ์บน และให้ทำกิจกรรมเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ จำนวน 50 ชั่วโมง2.รุ่นพี่ชั้นปีที่ 2-4 ที่ร่วมในกิจกรม (ผู้ร่วมดำเนินการ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 61 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 63 คน ให้กำหนดโทษทางวินัย โดยการว่ากล่าวตักเตือน และให้กิจกรรมเพื่อบำเพ็ญประโยชน์จำนวน 50 ชั่วโมง

ทั้งนี้ การทำกิจกรรมเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ ให้อยู่ในการกำกับดูแลของรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ประธานสาขาวิชา และอาจารย์ที่ปรึกษา ตลอดจำนวนกิจกรรมทั้ง 50 ชั่วโมง

ด้านนายวุฒิพล ฉัตรจรัสกูล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งในบทลงโทษทางวินัยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่ริเริ่มโครงการ และกลุ่มที่มีส่วนร่วม บทลงโทษก็จะแตกต่างกัน ซึ่งบทลงโทษที่ออกมา นักศึกษาทั้งหมดยอมรับ ในการบำเพ็ญประโยชน์ ต้องให้อาจารย์เป็นผู้ควบคุมไป คือทุกส่วนต้องมีการรับผิดชอบร่วมกัน ที่ผ่านมาถือเป็นบทเรียนและประสบการณ์ ในปีการศึกษาหน้าการรับน้อง อาจจะต้องมีการทำประชาพิจารณ์ ว่าจะมีหรือไม่มี ซึ่งหากมีก็ต้องมาดูว่าจะให้ออกมาในรูปแบบไหน จะเป็นการรับน้องแบบสังสรรค์ ลงพื้นที่บำเพ็ญประโยชน์ การมีส่วนร่วมของชุมชนและนักศึกษา เป็นต้น ซึ่งแต่ละคณะก็ต้องมาดูแล รับผิดชอบ หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่เหมาะสมในลักษณะนี้เกิดขึ้นอีก ไม่เว้นแม้แต่ตัวผู้บริหาร หรือตัวอธิการบดี ก็ต้องแสดงความรับผิดชอบด้วย


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend