เอกชนไทย-ต่างชาติ แห่ลงทุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ยอดการจดทะเบียนธุรกิจในพื้นที่ 10 เขตเศรษฐกิจพิเศษพุ่งกว่า 3 หมื่นล้านบาท โดยจังหวัดสงขลา มียอดการลงทุนสูงสุด

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ ระบุ แนวโน้มการจดทะเบียนธุรกิจในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 1 คือจังหวัดตาก มุกดาหาร สระแก้ว ตราด สงขลา และระยะที่ 2 คือ หนองคาย นครพนม เชียงราย กาญจนบุรี และนราธิวาส มีมูลค่ากว่า 3.1 หมื่นล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ทั้งจากนักลงทุนไทยและต่างชาติ

ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการลงทุนในกิจกรรมต่างๆ โดยพื้นที่ที่มียอดการลงทุนสูงสุดคือ จังหวัดสงขลา มีเอกชนยื่นคำขอลงทุนรวม 437 ราย ทุนจดทะเบียน 5,407.96 ล้านบาท รองลงมาคือหนองคาย 1,086 ราย ทุนจดทะเบียน 5,231.31 ล้านบาท