ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564

2 ปี สปท. เป็นได้แค่ "ที่ปรึกษา"

1.64K 103
2 ปี สปท.เป็นได้แค่ ที่ปรึกษา

เวทีประเมิน "2 ปี สปท." ชี้ คสช. วางสปท.แค่ที่ปรึกษา แนะพรรคการเมืองชิงผลักวาระการปฏิรูปในการเลือกตั้งครั้งหน้า

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 23 กรกฎาคม 2560 ที่ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถนนสามเสน มีการจัดเวทีราชดำเนินเสวนา "2 ปี สปท. สังคมได้อะไรจากการปฏิรูป"  โดยมีนายสุริยะใส  ตกะศิลา รองคณบดีวิทยาลัยนวตกรรมสังคม ม.รังสิต นายนิกร จำนง ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา อดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และนายชวลิต วิชยสุทธิ์ อดีตรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย เข้าร่วมอภิปราย 

นายนิกร กล่าวว่า ในโครงสร้างของ สปท.พบว่าเป็นระบบราชการล้วนๆ ราว 200 คน หรือประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ ทำให้เป็นตัวกำหนดงาน สปท. ที่ออกมา  ในขณะที่งานของ สปท. จะเป็นเรื่องรายงานล้วนๆ เหมือนเป็นที่ปรึกษานายกฯ ทำให้ทุกอย่างเป็นเรื่องการรวบรวมการเสนอความเห็น ซึ่งงานที่สปท.ทำมาทั้งหมดจะมีการสรุปรายงานเป็นหนังสือในวันที่ 31 ก.ค.นี้ เพื่อแจกจ่ายหน่วยราชการต่างๆ ซึ่งจะมีวาระการปฏิรูปทั้งหมด 27 วาระ ใน 5 หมวด ประกอบด้วย 1.กลไกภาครัฐ 2.เครื่องมือพัฒนาฐานราก 3.เศรษฐกิจอนาคต 4.คน และ 5.โครงสร้างพื้นฐาน แต่ไม่ค่อยมีเรื่องการปฏิรูปด้านอื่นเท่าที่ควร ส่วนใหญ่เป็นเรื่องปฏิรูปราชการประจำ  ส่วนเรื่องปฏิรูปที่เป็นเรื่องหักดิบไปเลยน้อยมาก เพราะวิธีคิดของระบบราชการไม่กล้าคิดเลย ทั้งนี้สปท.ได้ทำรายงานไปแล้ว 190 เรื่อง นายกฯรับทราบแล้ว 176 เรื่อง 

"คิดว่าประโยชน์ของ สปท. สำหรับ คสช. แล้วเป็นเหมือนกันชน  หรือเป็นหินไว้โยนถามทาง เป็นหมากทางการเมืองที่มีประโยชน์ ยกตัวอย่างเรื่องปฏิรูปสื่อ  หรือเรื่องเลือกตั้งกำนันผู้ใหญ่บ้าน  พอถูกกดันหนักรัฐบาลก็ไม่เอาข้อเสนอของ สปท." นายนิกรกล่าว

นายนิกร กล่าวว่า ในส่วนของยุทธศาสตร์ชาติที่จะเป็นตัวกำหนดนโยบายให้กับรัฐบาลชุดต่อๆไปที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าจะทำให้รัฐบาลนั้นๆไม่สามารถขับเคลื่อนนโยบายของตนเอง นั้น ตนเห็นว่า  เดิมยุทธศาสตร์ชาติกำหนดไว้ 20 ปี แต่สุดท้ายก็มีการแก้ไขให้สามารถทบทวนได้ทุกๆ 5ปี ตนจึงเบาใจได้ในระดับหนึ่ง ขณะที่คณะกรรมการปฏิรูป 11 ด้านที่นายกฯจะเป็นคนแต่งตั้งก็เชื่อว่ากรรมการปฏิรูปน่าจะมาจาก สปท. 7 คน

นายชวลิต กล่าวว่า ตนมีข้อสังเกตว่าหน้าที่ของ สปท. แค่เสนอแนะ  แต่งานทั้งหมดยังขาดการจัดลำดับความสำคัญ เนื่องจากปัญหาของประเทศมีมากมาย ถ้ารัฐบาลตั้งใจจะปฏิรูปงานใดเป็นพิเศษควรมอบสปท. ให้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง โดยเฉพาะในภาวะแบบนี้ยิ่งต้องมีส่วนร่วมของประชาชนว่า ต้องการปฏิรูปอย่างไร นอกจากนี้ สปท.ไม่ได้จัดลำดับหัวใจของปัญหาหลักและปัญหารอง โดยเฉพาะการปกครองระบอบประชาธิปไตย ซึ่งอำนาจไม่ได้เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง ก็ส่งผลให้เกิดระบบรัฐราชการขึ้นมา เพราะภายหลังการรัฐประหารได้เกิดรัฐราชการจะมาคลุมทุกอย่าง จึงมีคำถามว่าในโลกปัจจุบันจะให้รัฐราชการมาขับเคลื่อนประเทศได้หรือไม่ ทั้งที่ระบบรัฐราชการทำให้เราขาดการแข่งขันที่มีคุณภาพในเวทีโลก ตั้งแต่คณะรัฐมนตรี (ครม.) สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) หรือรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเรื่องนี้จะมีต่อไปเพราะมีลายลักษณ์อักษรในรัฐธรรมนูญ และกฎหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพราะมีข้าราชการประจำเป็นผู้กำหนดเป็นส่วนใหญ่

"ขณะนี้ภาคเอกชนไม่มีการลงทุน มีแต่รัฐบาลลงทุนขาเดียว จึงเป็นสิ่งที่มองว่าระบบรัฐราชการเดินไปไม่ได้ในโลกปัจจุบัน  ถ้าปล่อยไว้แบบนี้ เราจะค่อยๆ เหมือนกบอยู่ในหม้อที่ถูกต้ม  แรกๆ ไม่รู้สึกร้อน แต่เมื่อรู้ตัวกบก็จะกระโดดไม่ไหวแล้ว"  นายชวลิตกล่าว

นายชวลิต กล่าวอีกว่า เรื่องวัฒนธรรมประชาธิปไตยต้องดำเนินการตั้งแต่ระดับเยาวชนขึ้นมา เราดูประเทศญี่ปุ่น เกาหลี ก็เคยมีปัญหาแต่เขาได้สร้างเยาวชนขึ้นมาได้ ส่วนเรื่องพรรคการเมืองจะร่วมกันปฏิรูปประเทศ ตนเห็นว่าเราไม่ควรเป็นไก่ที่จิกตีกันเองเพื่อรอวันถูกเชือด แต่จะต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วนให้บ้านเมืองเดินต่อไปได้

นายนิพิฏฐ์ กล่าวว่า ขอเสนอแนวคิดในนามนักกฎหมายอิสระ เพราะถ้าบอกว่าเป็นนักการเมืองน้ำหนักการพูดจะไม่มีเลย ขอเป็นนักสังเกตการณ์บ้านเมือง และเป็นหมอดูทางการเมือง ตนมองว่าจริงๆ  แล้วไม่จำเป็นต้องมี สปท. เลยก็ได้  แต่นายกฯ มามือเปล่า จึงวางโครงสร้างเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับอำนาจของ คสช. มากกว่า  แต่การคิดทั้งหมดอยู่ที่ คสช. เป็นหลัก

"ประชาธิปไตยเหมือนต้นไม้ ซึ่งต้นไม้ไม่ได้เติบโตงอกงามบนดินได้ทุกชนิด ประชาธิปไตยก็เช่นกันไม่ได้เติบโตในทุกประเทศ เห็นว่าประเทศไทยกำลังเป็นรัฐรูปแบบกึ่งประชาธิปไตยมากกว่า ซึ่งเราจะต้องเดินในแนวนี้อีก 20 ปีข้างหน้า เหมือนรัฐไทยเป็นรถเบนซ์แต่เอาเครื่องไปใส่รถไถ่นาแบบเดิมตาม โดยรูปแบบที่วางไว้ต่อไปนั้นในอนาคตข้างหน้าไม่ใช่ประชาธิปไตยที่เราเห็น เพราะถูกกำหนดในรัฐธรรมนูญและกฎหมายยุทธศาสตร์ชาติ" นายนิพิฏฐ์ กล่าว

นายสุริยะใส กล่าวว่า ตนไม่ได้เป็นตัวแทนพรรคการเมือง หรือพรรคที่จะตั้งขึ้นมาช่วงใดทั้งสิ้น ตอนนี้ทำหน้าที่สังเกตการณ์ ถ้าวันนี้จะตั้งต้นประเมิน สปท. คงจะแยกส่วนมาประเมินเฉพาะ สปท. ไม่ได้ เพราะสปท.ก็เป็นเหมือนคลองเล็กๆ แต่แม่น้ำ 4 สายที่เหลือเป็นแม่น้ำ เป็นมหาสมุทรทั้งนั้น หากย้อนไปที่สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) มีข้อเสนอที่ดีๆ ทั้งนั้น เมื่อมี สปท. ก็เหมือนว่าจะเป็นการตั้งต้นที่จะต้องขับเคลื่อนประเด็นสำคัญและเร่งด่วน แต่ก็พบว่ามีขีดจำกัดที่ซ้อนอยู่คือวิธีคิดของระบบราชการเป็นปัญหาการปฏิรูปมาโดยตลอด หากจะประเมิน สปท. ต้องบอกว่า 2 ปีที่ผ่านมาคือรัฐราชการ อำนาจการกำกับการปฏิรูปที่แท้จริงต่อไปน่าจะอยู่ที่ ป.ย.ป. หรือแม่น้ำสายที่ 6 หรือเป็น ครม. ส่วนหน้า จึงอยากให้สมาคมนักข่าวฯ ประเมิน 1 ปี ปยป. บ้างว่าเป็นย่างไร

นายสุริยะใส กล่าวต่อว่า แนวโน้มทิศทางการปฏิรูปพุ่งเป้าไปที่การกระชับอำนาจราชการส่วนกลาง และสะท้อนวงจรความไม่ไว้วางใจนักการเมือง ซึ่งนักการเมืองก็ไว้วางใจทหาร  ทหารไม่ไว้วางใจประชาชน เราจะจัดการวงจรไม่ไว้วางใจได้อย่างไร เพราะเป็นเงื่อนปมสำคัญให้ความแตกแยกยังคงอยู่ และถ้าเปลี่ยนวงจรนี้ไม่ได้ การเลือกตั้งก็ไม่ทำให้ทุกอย่างดีขึ้นได้ ซึ่งตนเป็นห่วงว่ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีนั้นจะทำให้แขนขาของระบบราชการแข่งแกร่ง และเป็นปัญหาต่อการพัฒนาระบบประชาธิปไตย จึงขอฝากว่า หลังเลือกตั้งต้องสร้างแรงส่งของการปฏิรูปให้เป็นรูปธรรม และให้มีพลัง ขณะที่พรรคการเมืองก็จะต้องสร้างแรงส่งช่วงเลือกตั้ง ที่จะต้องกำหนดรูปแบบของยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปของพรรคด้วย มิเช่นนั้นจะทำงานยาก

"พรรคการเมืองจะชูธงเพื่อสร้างแรงส่งการปฏิรูปได้หรือไม่อย่างไร  ถ้าพรรคการเมืองไม่ตั้งเรื่องก็จะทำงานได้ยากขึ้น  มีความจำเป็นที่พรรคการเมืองต้องส่งสัญญาณเพื่อช่วงชิงอำนาจในการปฏิรูป นอกจากนี้กระแสการปฏิรูปที่เกิดจากภาคประชาชน ซึ่งเป็นกระแสบวกกับการเมืองไทย ถ้ามีการปล่อยปละละเลย เราจะไม่มีทางออกให้ประเทศตรงนี้ ดังนั้นโจทย์จึงมาอยู่ที่พรรคการเมืองว่าจะตั้งต้นเรื่องปฏิรูปอย่างไร เพราะเรื่องปรองดองที่ดีที่สุดคือทำเรื่อปฏิรูปให้เป็นจริงและเร็วที่สุด"  นายสุริยะใส กล่าว


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend